Search results for: "مبین"


چشم چرانی

fawzia622

دین مبین اسلام مسلمانان را از بعضی حرکات و کار های بیجا منع کرده است که یکی……

by fawzia622

read more

حقوق مسلمان

razia11

در دین مبین اسلام تمام مسلمانان دارای حقوق متقابل بر یکدیگر می باشند. که……

by razia11

read more

اسلام

Amir Ali Sher Nawaie

مذاهب انبوهی در این گیتی وسیع و فراخ وجود دارد، دین رول مهم و ارزنده ای را……

by AmirAliSherNawaie

read more

غیبت چیست؟

razia11

غیبت از جمله گناهان کبیره محسوب می شود و یکی از بد ترین اعمال می باشد که خداوند……

by razia11

read more

دورغ

fawzia622

دورغ یک کلمه بد و ناپسند است که زنده گی انسان را به تباهی می کشد و باعث ویران……

by fawzia622

read more

مواد مخدر

razia11

مواد مخدر عبارت از موادنشه آوری مانند: هیرویین، مارفین، کوکایین، چرس وتریاک……

by razia11

read more

نظافت

Laleh zaka

  نظافت:  نظافت اساس زنده گی انسان را تشکیل میدهد ویکی از عناصر مهم بشمار……

by Laleh1

read more

اخلاق

foruzan mohammadi

اخلاق از جمله مهمترین و اصلی ترین ارزش ها و یا عادت در یک جامعه می باشد که……

by foruzan-mohammadi

read more

نماز

Nilofar

طوریکه میدانیم ارکان ایمان عبارتند از:کلمه طیبه،نماز ،روزه،زکات،حج.نماز……

by neloofar

read more


Back to Top