Search results for: "مرده"


خیر وخیریت

somaua

آن روز رفته بودی چشمه آب بیاوری چفت در را محکم بسته بودی در دستی سطل ودر رست……

by somaua

read more

قبرستان

nematkakar

سلام بر شما دوستان عزیز قبرستان ٌ و قبر شاید کمتر کسی باشد  و یا به صورت……

by nematkakar

read more

درک نادرست

asal10

  من از همان روز اولی که خود را یاد میدهم خاطره دارم خاطره های تلخ خاطره……

by asal10

read more

آداب مسجد

linarahim

خداوند(ج)برتمام انسان هاامرکرده نمازبخوانند.ونمازخواندن درمسجدثواب زیادی……

by linarahim

read more

من زنم

MARYAMJAMI

   من زنم. زاده آسمان؛ زاده افکارهندوکش؛ زاده ایی کهن بوم خراسان ؛زاده……

by MARYAMJAMI

read more

هنرمصر

sataish barakzai

  هنرمصر قدیم راهنر دنیای مرده گان خوانده اند زیرامصریان قدیم براین عقیده……

by sataish-barakzai

read more


Back to Top