Search results for: "مسلمانان"


گزارش ویژه درمورد ماه…

Back to Top

قرآن کریم

Hatifi-Herat

قرآن کریم یکی از بزرگ ترین معجزه های حضرت محمد /ص/ است و قران کریم از طرف خداوند……

by Hatifi-Herat

read more

اسلام

Ghouharshad

  دین اسلام رو به رشد ترین و بزرگ ترین دین در سر تاسر جهان می باشد. دین اسلام……

by Ghouharshad

read more

عنعنات عید

kobra30

در میان هر سالی دو جشن بزرگ بنام های عید رمضان و قربان میان مسلمانان برگزار……

by kobra30

read more

رمضان

Tamana Hamidy

خداوند بی اندازه مهربان ذاتیست که زمین و آسمان را آفرید و آب را بر آسمان……

by tamana-hamidy

read more

نماز

asayeeshsarwari

نماز نمازرکن اساسی دین است نماز دومین بنای دین مبین اسلام است برای هریک……

by asayeeshsarwari

read more

چشم چرانی

fawzia622

دین مبین اسلام مسلمانان را از بعضی حرکات و کار های بیجا منع کرده است که یکی……

by fawzia622

read more

حقوق مسلمان

razia11

در دین مبین اسلام تمام مسلمانان دارای حقوق متقابل بر یکدیگر می باشند. که……

by razia11

read more

نوروز

semai

  نوروز نوروز روزهای مهم است تمام مسلمانان این روز راتجلیل می کند در این……

by semai

read more

خلق نیکو

eliya

خلق در لغت خوی وعادت را گویند و در اصطلاح عبارت از اعمال نیکی است که از انسان……

by eliya

read more

خلقت انسان

fawzia622

بنام آن که انسان را آفرید و در اشرف مخلوقات قرار داد: خلقت انسان اولین بازرگی……

by fawzia622

read more

غیبت چیست؟

razia11

غیبت از جمله گناهان کبیره محسوب می شود و یکی از بد ترین اعمال می باشد که خداوند……

by razia11

read more

اصول دین

linarahim

خداونداصول دین رابرای مسلمانان بنا کرده است .وماباید ازآن پیروی ویقین وباوروعقیده……

by linarahim

read more

توحید

linarahim

یکی ازخصوصیات دردین مقدس اسلام توحید ویقین داشتن می باشد .وبایدتمام مسلمانان……

by linarahim

read more

اتحاد

weida

اتحادیعنی همبستدگی دربین جامعه بهترین چیزدرزندگی انسانهااتحاداست زیراکه……

by weida

read more

جمعه روزها

noorzia osmany

روز جمعه روزیست که در بین ما مسلمانان رخصتی اعلان شده و این رخصتی از طرف……

by noorzia

read more

کودک یتیم

morsa ghadri

برای تمام مسلمانان لازم است ارزش قایل باشند و سعی کنند تا اینکه انرا ناراحت……

by morsaghadri

read more

نماز

Nilofar

طوریکه میدانیم ارکان ایمان عبارتند از:کلمه طیبه،نماز ،روزه،زکات،حج.نماز……

by neloofar

read more

روزه

Soniya Akbarzade

روزه روزه یکی از پنج بنای اسلام است که بنای سوم بوده و بر عموم مسلمانان فرض……

by SoniyaAkbarzade

read more

اسلام

nasirahmad

  قسمت دوم اساس اسلام توحید و یکتا پرستی است و این دین بخاطر تکمیل شدن……

by nasirahmad

read more

روزه

Anita Shirzad

روزه از جمله  پنج بنای اسلام است که  بر مسلمانان فرض گردانیده شده است……

by anita-shirzad

read more

غیبت

hekmatullah

  غیبت و دو رویی یکی از صفات شیطانان بوده که به جز از اینکه کدورت را در……

by hekmatullah

read more

زندگی

sarasadat9

زندگی چیست؟ آیا ما فقط بخاطر رسیدن به خوشبختی زندگی میکنیم ؟ مقصد ما اززندگی……

by sarasadat9

read more

جهنم

Ameneh akbary

زمانیکه الله تعالی تمام بنده گان خود را از قبر میخیزاند و به هر شخص اعمال……

by amenehakbary

read more


Back to Top