Search results for: "مضر"


رسانه ها

fawzia622

رسانه های تصویری در دنیا بسیار زیاد است و این رسانه ها تمام اطلاعات را به……

by fawzia622

read more

پشه

Laleh zaka

پشه   پشه از جمله حشرات مضر است که سبب ازار انسانها و حیوانات می شود و نیز……

by Laleh1

read more

صحت ثروت است

razia11

صحت و سلامتی یک نعمت بزرگ است که خداوند بزرگ آنرا به بنده گان خود داده است……

by razia11

read more

آلودگی هوا

breshna barak

  آلودگی هوا آلودگی هوا یک مشکل بسیار جدی می باشد که اکثر کشورهای پرجمعیت……

by breshna

read more

دندان عقل

breshna barak

  دندان عقل دندان عقل یکی از جمله دندانهایی است که تا حدودی برای انسان……

by breshna

read more

جرم چیست؟

yasar asekzai

جرم به هر نوع از رفتار مجهول و غیرقانونی گفته می شود، که نتایج ان سبب زیان……

by yasar-asekzai

read more


Back to Top