Search results for: "معجزه"


قرآن کریم

Hatifi-Herat

قرآن کریم یکی از بزرگ ترین معجزه های حضرت محمد /ص/ است و قران کریم از طرف خداوند……

by Hatifi-Herat

read more

ذهن انسان

farzana360

خداوند (ج) که آفریننده تمام جهان است موجودی را آفرید که اشرف تمام مخلوقات……

by farzana360

read more

معجزه آب

mahtabyaseni

آب زلال وشفاف در زندگی ما از اهمیت خاصی برخورداراست زنده ماندن نباتات حیوانات……

by mahtabyaseni

read more

زنده گی

saddigah

زنده گی زنده گی زنده گی هرچی از زنده گی بگوییم باز هم کم است اگر تمام برگهای……

by saddigah

read more

خیال حقیقت

hasseb

شود شبی که مرا یار در کنار آید عنایتی مگر از فضل کردگار آید کجا که بوسه زند……

by hasseb

read more

قلک متین

nematkakar

زنگ خونه به صد دراومد کیه: هم سایه طور به خدا کمک کن مادرم افتاد رو زمین مادر……

by nematkakar

read more

قرآنکریم

mariam234

قرآن کریم ما چهار کتاب داریم که به نام زبور انجیل تورات و قرآنکریم یاد میشود……

by mariam234

read more

معجزه زندگی

Saieda Sadiqi

  ای معجزه دلم! ای سرچشمه تمام خوبیها چشمهاهیت! چگونه بر این از پرواز بگویم              ……

by SaiedaSadiqi

read more


Back to Top