Search results for: "مهتاب"


امید

zohal Ansari

شبی بسیار تاریک که حتی مهتاب هم در روی آسمان وجود نداشت وتاریکی کاملا همه……

by zohal-ansari

read more

تو را می خواهم

Mohammad Hassan Sultani

تو را برایـ ... همه ی شب هایـ ! بی مهتابـ !! برای ... کـوچـه هایـ ! پر از سـکـوتـ……

by MHS31

read more

ندای معلم

Sajeda Amiri

ای معلم نام تودرزندگی باقی شود یادتواندردلم جاریشود ای معلم میهنم ازفضل……

by sajeda-amiri

read more

تاریکی شب

azita sadiqi

تاریکی شب شب یعنی تاریکی یعنی سیاهی یعنی ترس یعنی غم ولی این تنها تعبیر شب……

by azita-sadiqi

read more

مهتاب

Laleh zaka

مهتاب   مهتاب کره کوچکی است که در فاصله نسبتا کمی از زمین قرار دارد . مهتاب……

by Laleh1

read more

فضا

nargeszaka

سیاه چالهای کهکشانیدر عالم کاینات سیاه چالهای موجود میباشد که در ابتدا……

by nargeszaka

read more

زمین

mariam3

   آیا میدانید تنها در یک سیاره بشر وجود دارد؟یگانه  سیاره نظام شمسی……

by mariam3

read more

چی می شد

Soniya Akbarzade

چه می شد در روشنای مهتاب در شب تنها محبت و دوستی ترا در آغوش بگیرم چه می شد……

by SoniyaAkbarzade

read more

گذر زمان

sediqa ehrari

زمان در گذر است ,واین گذر هیچ وقفه ندارد تا آخرین زمان . وآن روز فراه رسیدنی……

by sediqaehrari

read more

مادر

hekmatullah

مادران آرزو دارم آرزو خیال هر عاشق باشم، خیال عاشق مادران تا مادران را در……

by hekmatullah

read more


Back to Top