Search results for: "مهر"


دلبر

arash366

  ایدلبر سنگین دل سمین بدن من یک لحظه نشین در برو بشنو سخن من خود با بتو……

by arash366

read more

ندای معلم

Sajeda Amiri

ای معلم نام تودرزندگی باقی شود یادتواندردلم جاریشود ای معلم میهنم ازفضل……

by sajeda-amiri

read more

كودك كشورمن

nooriya erfaniyan

به چه خرسند شويم؟ وقتي يك خون شهيد،زگل لاله عشق سرخ تر است دل يك كودك بي آب……

by nooriya

read more

مادر

Haseba Hesamy

مادر میگویند سه زن در دنیا زیبا ترین است مادر، انعکاس تصویرش در آینه و سایه……

by hseba-hesamy

read more

پول ؟؟؟

zahra ibrahimi

همیشه به این اعتقاد داشتم که پول توی زندگی هیچ ارزشی نداره... فکر میکردم وقتی……

by zahra-ibrahimi

read more

صلح چیست...؟

Nilofar

زنده گی،کار و صلح هر سه با هم وابسته میباشند. طوریکه برای زنده گی کردن ضرورت……

by neloofar

read more

مادرم.......

samira ansary

خامه بر دست گرفته ام ومی خواهم بنویسم دوستت دارم مادر من ای مادر که نام وعشق……

by samira78

read more

بهار

mariam3

   هر سال4 فصل  دارد که اولین فصلش بهار,دومین تابستان ,سومین خزان ,و……

by mariam3

read more

همکاری

Omid dorani

همکاری یکی از صفات برگزیدهء انسانیست  . بر تمام انسانها لازم است تا همیشه……

by Omiddorani

read more

بهار

Hayedeh Nowrozi

یک هوای ملایم،یک عطر خوشبوی،یک نسیم دل انگیز،زیبایی با مهابت،با مونس دلپذیر،زیر……

by hayedeh-nowrozi

read more

دوستی

sadiqahrari

دوستی احساس عشق و مهر یک فرد نسبت به فرد دیگر است. این احساس عشق و مهر باید……

by sadiqahrari

read more

مادر

Saieda Sadiqi

مادر کیست؟ مادر کسی است که با پشت پا نهادن به این دنیا به حیث بهترین یار همدم……

by SaiedaSadiqi

read more


Back to Top