Search results for: "مکتب"


Schooling in Afghanistan - Houz-e-Karbas…

Back to Top

اسیر ازدواج

asra omid

آن زمان که غم و اندوه در وجودم رخنه کرد من تازه از مکتب فارغ شده بودم زماني……

by asra-omid

read more

مکتب

Shabnam Amiry

(مکتب) مکتب یک مکانی است که انسان را هداف خویش نزدیک میسازد مکتب جای علم و……

by shabnam-amiry

read more

مکتب

nazakat25

مکتب مکتب مکانی که برای همه دوست داشنتی است وهمه آنراتجربه نموده اند .جای……

by nazakat25

read more

شاگرد خوب

fawzia622

شاگرد خوب به کسی گفته می شود که تمام نکات که باید در مکتب انجام دهد آنها را……

by fawzia622

read more

خانواده

linarahim

برای اینکه انسان زندگی کند.به یک همدم ویک دوست ضرورت دارد.که زندگی خودرا……

by linarahim

read more

مکتب

semai

مکتب جای آموختن علم دانش است .جای که آینده انسانها میسازد از بی راهی به راه……

by semai

read more

پدرظا لم

semai

  یکی بود یکی نبود یک شخص به با م حسن بود حسن سه خا نم داشت که در سه منزل……

by semai

read more

مکتب

fawzia622

مکتب جای آموختن تعلیم و تربیه می باشد که تمام انسانها اطفال خود را از سن……

by fawzia622

read more

حقوق پدر

linarahim

پدرومادراعضای مهم یک خانه می باشند.وتمام مسوولیت هارابه دوش دارند.وکارورحمت……

by linarahim

read more

رازموفقیت

linarahim

هرانسان درزندگی خوددارای هدف ومقصدوآرزو هاوامیدهامی باشد.موفقیت مانندزینه……

by linarahim

read more

زن

linarahim

خداوند (ج)زن راآفریدواورااشرف مخلوقات قرارداد.واگرزن وجودنمی داشت .عالمی……

by linarahim

read more

مکتب

Roqia Akbary

 مکتب  در عصر حاضر تقریباهمه کودکان به مکتب میروند. امروز علوم و تخصص……

by roqiaakbary

read more

مسوولیت

morsalmasror

مسوولیت های یک جوان درپیشبرد یک زنده گی آرام وراحت زیاد میباشد که باید همه……

by morsalmasror

read more

بی سوادی

maryam akbary

  زنده گی در دنیایی مجازی ضرورت به علم، دانش، تعلیم و تربیه دارد . کسانی……

by maryamakbary

read more

مکتب رفتن

morsalmasror

با آغاز سال جدید همه چیز نو وجدید گردید وتحولاتی بالای تمام اجسام حیه به……

by morsalmasror

read more

مکتب

bahmanbarekzai

  مکتب جای می باشد برای پیشرفت انسان که انسان را برای پیشرفت وانسان شدن……

by bahmanbarekzai

read more

اتحاد

ahmad yaqoobi

اتحاد واتفاق در زندگی اجتماعی وخا نوادگی اهمیت زیادی دارد،طوریکه اتحاد……

by ahmad-yaqoobi

read more

کابل

Saidaliasghar Yaqoobi

  کابل یکی از شهر های مرکزی وپایتخت افغانستان است این شهر دارای آب وهوای……

by saidaliasghar-yaqoobi

read more

فلم انکس

arazo55

    افغانستان  کشوری است که سالهاست میان جنگ فتاده وفرزندان آن باشنیدن……

by arazo55

read more

خانواده

nooriya erfaniyan

تشکیل خانواده یک امرضروری وخواست خداوندی است.وقتی دختروپسری به سن قانونی……

by nooriya

read more

اتحاد

sarasadat9

  اتحاد واتفاق در زندگی اجتماعی  وخانوادگی اهمیت زیاد دارد .ودین اسلام……

by sarasadat9

read more

خاطرات

mahnaz ahmadi

-جهان رابه پستی بلندی تویی ندانم که ای، هرچه هستی تویامروزه تمام دغه دغه……

by mahnaz-ahmadi

read more

نظر من

seeyam10zalmi

  افغانستان یک کشوری دارای بافت فرهنگی وکلتووری متنوع میباشد. ازسوی دیگر……

by seeyam10zalmi

read more

مکتب

parwana faizi

شه می په یاد دی کله چه دولایت دپوهنی دعمومی مدیریت څخه هیت زموژکلی دلایقوهلکانو……

by parwanafaizi

read more

IT

hekmatullah

  آی تی در افغانستان: نقش آی تی در افغانستان را بس کاری دانست که بحر را……

by hekmatullah

read more


Back to Top