Search results for: "نوع"


نماز

marjanjami

نماز کلید ستایش،نیاش رحمت، رکن، و ستون دین است.هر چیز را علامه و نشانه ایست……

by marjanjami

read more

مقام معلم

fawzia622

معلم یک شخص مهم و ضروری در تمام کشور و جامعه است که ارزش وی بسیار زیاد است……

by fawzia622

read more

ابریشم

ahmad yaqoobi

  ابریشم یک پارچه ئی نحیف ونرم وزیبا می باشد که از آن به شکل وسائل تزئینی……

by ahmad-yaqoobi

read more


Back to Top