Search results for: "نویسنده"


هنر

Omar Zobair Hamidy

هنر چیست؟؟؟ هنر یعنی فن و یا هر چیزی که در نهان انسان به شکلی از اشکال نهفته……

by omar-zobair-hamidy

read more

هرات

Omar Zobair Hamidy

هرات ولايت هرات را كه از ابتدا به نام هري مسما بوده يكي از جمله اي شهر هاي……

by omar-zobair-hamidy

read more

ادبیات

Toba Seddiqi

زبان و ادبیات همانا یکی از هنرهای اصیل و کهن انسان به شمار میرود که با گذشت……

by TobaSeddiqi

read more

مبایل

Omar Zobair Hamidy

مبایل   امروزه اگر از هر شخص بپرسیم راجب مبایل کاملا آشنائی دارد، در هرکجا……

by omar-zobair-hamidy

read more

همنشین 2

Safiullah

چندی پیش نوشته ای داشتم در مورد چگونگی انتخاب نمودن دوست، رفیق و همنشین……

by safisafa

read more

حس ششم

Omar Zobair Hamidy

حس ششم يعني چي؟ آيا به ايده شما حس ششم واقعا وجود دارد و يا هر شخصي آنرا دارا……

by omar-zobair-hamidy

read more

قطبین

Omar Zobair Hamidy

قطبین   در حاليكه همه ما و شما ميدانييم كه در دو طرف كره اي زمين را قطبين……

by omar-zobair-hamidy

read more

آفتاب

Omar Zobair Hamidy

آفتاب                                                           ……

by omar-zobair-hamidy

read more

برنج

Omar Zobair Hamidy

 برنج غذاي اصلي سه حصه جهان آياميذانييد كه برنج غذاي است كه اكثريت كشور ……

by omar-zobair-hamidy

read more

تالان

Safiullah

به سلسلۀ معرفی دو کتاب داستان گذشته (گرگ های دوندر و سرزمین جمیله)، کتاب……

by safisafa

read more

زنده گی

jawad3noorzoy

زنده گی زنده گی دفتر سفیدی است که هنکام تولداز خدای رحمان هدیه کرفته ایم……

by jawad3noorzoy

read more

مطالعه

soodabeh azimi

  تمدن امروز ما حاصل دانش و تجربه نسلهایی است که پیش از ما زیسته اند. ما……

by soodabeh-azimi

read more


Back to Top