Search results for: "نیاز"


رمضان

farzana360

در میان هر سالی ماه یست به اندازه اعماق تمامی نیکی ها، پُر از حکمت و پُر از……

by farzana360

read more

زکات

helin zahad

  زکات یکی از واجبات مالی و عبادی است که در نظام اسلامی از اهمیت والایی……

by rabihazahad

read more

سکوت

kobra30

آری! سکوت واژه ی که تسکین دهنده است اما پُر از مفهوم است، پُر از درد است و……

by kobra30

read more

خدایا

Omid dorani

خدایا ای بهترین بهترین ها ای سزاوار تمام خوبی ها ای کسی که جهان از وجود تو……

by Omiddorani

read more

امنیت

Arzoorahmany

  پدیده که اذهان وافکارهمه راسر لویح همه گام های شان قرارداده است .اصلی……

by Arzoorahmany

read more

صلح

saweta

صلح   صلح یعنی آرامش انسان ها همواره به صلح نیاز مبرم دارند حتا که بدون……

by saweta

read more

برق

Soniya Akbarzade

  برق انرژی است که برای تحرک در فابریکات صنعتی ، ماشین آلات و تنویر خانه……

by SoniyaAkbarzade

read more

رفت

Omid dorani

با تمام وجود دوستش داشتم و با وجود تمام این دوستداشتنم تنهایم گذاشت ، حالا……

by Omiddorani

read more

اهمیت خواب

toba.ahmadi13

 اهمیت خواب وقت برای گرفـتن مجدد نیرو خواب یک امرطبیعی وضروری برای استراحت……

by ahmadi13

read more

نیمه تلخ

mina rezaee

سرت را بین دستانت میگیری و انگشت هایش را به طرف موهایت هدایت میدهی  اما……

by minarezaee

read more

اسلام

nasirahmad

  قسمت دوم اساس اسلام توحید و یکتا پرستی است و این دین بخاطر تکمیل شدن……

by nasirahmad

read more

ازدواج

hamidullahhamidi

ازدواج نعمت بزرگ الهی می باشد که توسط آن کار دین ودنیا برابر میشود ودر آن……

by hamidullahhamidi

read more


Back to Top