Search results for: "هدف"


هدف

MahbobaHaidarian

هدف مهمترین خیر در زندگی هر شخص میباشد. زیرا از ایامی که انسان با زندگی……

by MahbobaHaidarian

read more

نوازش روح

sara nikzad

آفرینش انسان طوری است که روح او پرورده ی چیز های است که سبب نوازش آن میشود……

by saranikzad

read more

موجود با همت

samana

مورچه حشرۀ کوچک و فعالیست که با جسامت کوچک و ضعیف خود در زیر خاک وسوراخهای……

by samana

read more

خاطره

Hoza-E-Karbas

زندگی مملو از خاطره ها است، تمام لحظات و ثانیه های زندگی سازنده ئ همین خاطره……

by Hozakarbas-Herat

read more

شهید

mariahamidy

      درباره شهیدمیخواهم بگویم ،آری !آن کسی که درنزد خداوند وهم……

by mariahamidy

read more

عشق

Haseba Hesamy

نه نه! من نمیدانم چیست؟ از زمانهای کودکی چنین داستانهای شنیده ام،مثل لیلی……

by hseba-hesamy

read more

نقطه ضعف

fareshtasadat

نقطه ضعف:عدۀ اشخاصی که دارای موازنه کامل باشند بسیارکم است.بیشتر افراد درعین……

by fareshtasadat

read more

رازموفقیت

linarahim

هرانسان درزندگی خوددارای هدف ومقصدوآرزو هاوامیدهامی باشد.موفقیت مانندزینه……

by linarahim

read more

اخلاق

fawzia622

اخلاق یکی از مهم ترین جنبه های اسلامی می باشد که دین مقدس اسلام  به آن……

by fawzia622

read more

هدف

Marjan Osmany

یکی ازروش های موفقیت تعین هدف است. تعریف هدف:عبارت از است آن حقیقت منظورکه……

by MarjanOsmany

read more

ادبیات

Toba Seddiqi

زبان و ادبیات همانا یکی از هنرهای اصیل و کهن انسان به شمار میرود که با گذشت……

by TobaSeddiqi

read more

هدف

zahra rasa

هدف خارق العادیت انسان در عقل اوست و افکارش!! که زنده گی یکنواخت او را رنج……

by zahrarasa

read more

خیالبافی

sagharfakher

هر گاه شخصی با خود خلوت میکند. در رویاهای خویش خیالاتی را در سر می پروراند……

by sagharfakher

read more

دختر افغان

nargeszaka

دختر افغانیک دختر از زمان تولد در خانه وخانواده اش رحمت وبرکت را به وجود……

by nargeszaka

read more

شکست

Omid dorani

شکست بمعنی افتادن و هر گز بر نخاستن نیست . بزرگان مان چه گفته های نیکو داشتند……

by Omiddorani

read more

زندگی

samaseddiqi

زندگی! میدانی من کیم؟میدانی ازکجایم؟میدانی هدف آینده ام چیست؟ آیا تابحال……

by samaseddiqi

read more

هدف

parisa ahmadi

هدف: عبارت از وضعیتی است که در آینده میخواهیم داشته باشیم و در عین حال میتوانیم……

by parisaahmadi

read more

هدف

sataish barakzai

هدف عموما هر برنامه کاری که در معرفی اجرا گذاشته می شود روی یک هدف بنابرآن……

by sataish-barakzai

read more

بهار

hasseb

                                          ……

by hasseb

read more

کتاب

haleemlodin

کتاب د انسان ډیر ښه ملګری دی. موږ باید د کتاب په کټه او ارزښت پوه په شو څکه……

by haleemlodin

read more

مدیریت

zohal arezoo

مدیریت یک بخش عمده مهم و اساسی را در رسانه  سازمان و حتی در یک فامیل چند……

by zohalarezoo

read more

سخن

Niamat Sahabi

سخن سخن معرف شخص است تا نگفته ای کسی تورا نخواهد شناخت سخن بهترین وسیله برای……

by niamat-sahabi

read more

انسان باش:...

amenazafari

قبل از شروع این مقاله باید عذرخواهی کنم که این چنین نامی برای نوشته ام انتخاب……

by lovelysweet

read more

راه عملی

tahmina azizi

اکنون که خود و اهداف خود را شناختیم آیا درست است بی پروا بوده ،نظم و برنامه……

by tahminaazizi

read more

سردرگمی

behroz

کلا یه حس عجیبی دارم این روزا نمیدونم چکاردارم میکنم وچی بیش خواهدآمد ،……

by behroz

read more

هـــدف

zahra ibrahimi

به نام خداوندی که بشر را به هدف رسیدن به تعالی و تکامل خلق کرد. بشری که اشرف……

by zahra-ibrahimi

read more


Back to Top