Search results for: "هستم"


خانواده

fatima2

خانواده کوچکترین نهاد یک اجتماع است*که منشأ همه تحولات اجتماعی جامعه ازین……

by fatimahaidary

read more

عشق آتشی

semai

  یک خانواده  ثروتمند که در شهر زندگی می کردن اسم این مرد ثروتمندش شهاب ……

by semai

read more

بهرام 1

nooriya erfaniyan

عصرجمعه بود.درخانه کاری نداشتم.تصمیم گرفتم جهت هواخوری به پارک کوچکی که……

by nooriya

read more

من کی هستم؟

laila317

میخواستم ننویسم اما نوشتم گویا تهاجم حرف هایم دیگر ماندنی نیست !  صدای……

by laila317

read more

زاد روزم

sani arjmand

  يك سال ديگر گذشت با خاطره هاى خوب و بدشايد از بعضى ها انتظار داشتم امروز……

by sani-arjmand

read more

من کی هستم ؟

aqhida

من کی هستم؟که در سختی وراحتی ها،در تاریکی شب هادرروشنی روزها،درگرمی تابستان……

by aqhida

read more

حجاب

Ameneh akbary

حجاب زینت زن مسلمان میباشد حجاب زن مسلمان باعث میشود که همیشه در دنیا و اخرت……

by amenehakbary

read more

خرگوش مغرور

nooriya erfaniyan

یکی بودیکی نبود.درزمانهای قدیم دریک جنگل سرسبزحیوانات وپرنده گان زیادی……

by nooriya

read more

عظمت عشق

sabria hamedy

روزي خبر رسيد که به زودي جزيره به زير آب خواهد رفت. همه ساکنين جزيره قايق……

by sabriahamedy

read more


Back to Top