Search results for: "همبستگی"


پیام اتحاد

samana

در شبهای سرد زمستانی که آمدن برف سکوت را حکمفرما میکند وهمه درختان برهنه……

by samana

read more

مادر

fawzia622

مادر یک نعمت الهی ست که  از طرف خداوند یکتا و بی همتا برای ما فرستاده شود……

by fawzia622

read more

وحدت

Azada Nabizada

تمام انسانها میتوانند باوحدت به هدف خودبرسند یعنی چه قسم ؟قسمیکه اگر ما……

by azada-nabizada

read more

خیانت....

amenazafari

در دنیای کثیفی قرار داریم، دنیایی که هر کسی به فکر خودش است، دنیایی که هر……

by lovelysweet

read more


Back to Top