Search results for: "همدم"


خانواده

linarahim

برای اینکه انسان زندگی کند.به یک همدم ویک دوست ضرورت دارد.که زندگی خودرا……

by linarahim

read more

همدم

arsalanrostami

زیکسو مایل حسن و جمال است ز یکسوبنده وهم خیال است زیکسو یاد سازد موطنش را……

by arsalanrostami

read more

گم شدم

jawad dorani

گم شدم در بین تاریکی و سردی این جاده ها ، جاده هایی که آغاز و انتهایش معلوم……

by jawad-dorani

read more

ای زن

Sajeda Amiri

ای زن که تو خود علت آفریدن جهانی  زیرا که مقامت نزد الله ست گرامی ای زن……

by sajeda-amiri

read more


Back to Top