Search results for: "هوا"


ماهی فروش

somaua

    دانه های ریز باران صورتش را نوازش می کرد باد سردی می وزید به تندی……

by somaua

read more

امیدواری

anahitaannex

ما انسانها برای زندگی و حتی زنده بودن به بعضی گزینه های مادی و معنوی نیازمند……

by anahitaannex

read more

جنگل

fawzia622

جنگل های در یک کشوربسیار مفید و با ارزش است باعث تصفیه هوا و پاکی محیط زیست……

by fawzia622

read more

محیط زیست

Siawash

انسان ها در درازای زمان همیشه به یک موضوع مهم کم توجهی کرده اند که باعث پیامدهای……

by SiawashKasra

read more

گرما زدگی

nematkakar

.اثرات گرمازدگی بر بدن چیست ؟   گرما زدگی به ذات خود نمی تواند زیاد خطر……

by nematkakar

read more

چرخۀ اب

Toba Seddiqi

حرکت مداومی که  در جریان آن آب از هوا به زمین و از زمین به هوا میرود چرخۀ……

by TobaSeddiqi

read more

کره زمین

Laleh zaka

 کره زمین    کره زمین که ما روی ان زنده گی می کنیم یکی از سیارات منظومه……

by Laleh1

read more

سیستان

mirwais barak1

سیستان با دلتای هیرمند سرزمین معروف و زرخیزی است که در گوشه جنوب غرب کشور……

by mirwaisbarak1

read more

آلودگی هوا

breshna barak

  آلودگی هوا آلودگی هوا یک مشکل بسیار جدی می باشد که اکثر کشورهای پرجمعیت……

by breshna

read more

رمز موفقیت

parisa

مرد جوانی از سقراط رمز موفقیت را پرسید که چیست ؟؟ سقراط به مرد جوان گفت که……

by parisa645

read more


Back to Top