Search results for: "وظیفه"


وقت شناسی!!!!

diba520

وقت شناسی یکی از مهمترین کارهای روزمره و زنده گی ما میباشد و ما باید به……

by diba520

read more

پدرم

somaua

من همان کودکی هستم که پدر خود را در یکی از جنگ های افغا نستان از دست داد م……

by somaua

read more

ظلم و ستم

Haroon625

ظلم و ستم یکی از بدترین اعمال انسانی در یک انسان است که همراه ی برادر دیگراش……

by Haroon625

read more

معلم

nazakat25

  واژه معلم یعنی چه آیا تنها مقدس بودنش کافیست ؟ معلم همان میوه ایست که……

by nazakat25

read more

صلح و خشونت

Laleh zaka

صلح و خشونت   زنده گی اجتماعی انسان ها زمانی خوش ایند است که همه افراد……

by Laleh1

read more

رسانه ها

morsalmasror

رسانه وسیله انتقال هر نوع معلومات واطلاحات را گفته میتوانیم شاید همه با……

by morsalmasror

read more

اخلاص

fawzia622

  اخلاص آن است که کاری صد در صد برای خدا باشد.تا آنجا که حتی اگر یک در  صد……

by fawzia622

read more

هدف

sataish barakzai

هدف عموما هر برنامه کاری که در معرفی اجرا گذاشته می شود روی یک هدف بنابرآن……

by sataish-barakzai

read more


Back to Top