Search results for: "پدر"


یتیم

malina amiry

  یتیمم دور زمادر اشک ریزم اشک ریزم                    ……

by malina-amiry

read more

پدر

fahima yusefzadeh

پدر   پدر یک واژه ی خوب و اسلامی است که برای همه کس مناسب نیست پدر ها همه……

by fahima-yusefzadeh

read more

والدین

Herat Women's Annex

خداوند لایزال خالق حقیقی انسان ها است، که این انسان ها را هر کدام با نام……

by herat-womensannex

read more

زنده گی من

somaua

 می خواهم برای شما موضوعی را ارایهٌ کنم را جب به اینکه یک انسان در زنده……

by somaua

read more

ماهی فروش

somaua

    دانه های ریز باران صورتش را نوازش می کرد باد سردی می وزید به تندی……

by somaua

read more

معلم

Shabnam Amiry

(معلم) معلم یک رهنما است که به شاگرد اش کمک میکند و راه صحیح و غلط را به شاگردان……

by shabnam-amiry

read more

پول

lalaherfan555

بیایید که در باره پول حرف بزنیم:من پول میخواهم شما پول میخواهید آنها پول……

by lalaherfan555

read more

خواب عروسک

mahtab196

خواب عروسک عموی مریم کارخانه بزرگ عروسک سازی داشت که در آن تعداد زیادی از……

by mahtab196

read more

خانواده

mariam3

عبارت از جمعی از افراد با هم یکجا شده و خانواده را تشکیل میدهند.یعنی یک مرد……

by mariam3

read more

پدر

nazakat25

  پدر نام آشنا کسی که زیستن را برایم آموخت پدرم تکیه گاه من قدرت من شکوه……

by nazakat25

read more

گمشده

bahareh-hoseini

این روزها آدم ها با من مهربانی میکنند... به من هدیه میدهند و مرا بخاطر کارهایی……

by bahareh-hoseini

read more

كودك كشورمن

nooriya erfaniyan

به چه خرسند شويم؟ وقتي يك خون شهيد،زگل لاله عشق سرخ تر است دل يك كودك بي آب……

by nooriya

read more

سلطان غم

kobra30

سلطان غم واژه  یست که همه را بسوی خود میکشاند، و شاید همه فکر کنند که این……

by kobra30

read more

مادر

Haseba Hesamy

مادر میگویند سه زن در دنیا زیبا ترین است مادر، انعکاس تصویرش در آینه و سایه……

by hseba-hesamy

read more

سياوش - 3

nooriya erfaniyan

طاهربا ديدن سياوش خشكش زد.عمه دستهايش را برسرنهاده بودواشك مي ريخت.نمي دانستند……

by nooriya

read more

نازو محبت

hastitofan

از کودکی در کناره مادر و پدر انقدر در ناز و نوازش بزرگ شده ام که حال که بزرگ……

by hastitofan

read more

پدر

farideh safdari

  پدر یعنی یه حس گرم وصمیمانه... پدر تنها کسی هست که میتونم بفهمم فرشته……

by farideh-safdari

read more

نماز

Safiullah

نماز یکی از مهمترین امور عبادی که همیشه بدان توصیه می شویم، نه تنها از سوی……

by safisafa

read more

یتیم

asmajan

یتیم یتیم ماندن به بدست خود انسان نیست .کلیمه یی یتیم به معنای محروم ماندن……

by asmajan

read more

خانواده

azita sadiqi

 خانواده خانواده معنای خاصی را دارد کسی خانواد را آن گونه که هست  تا……

by azita-sadiqi

read more

پدر

samaseddiqi

پدر.......! خداوند متعال را سپاس میگویم که این بار مقاله یی را در رابطه به پدر……

by samaseddiqi

read more

پدرم......

ritasaqeb

سالهاست منتظرم....... منتظر فقط یک آغوش گرفتنت...... منتظراینکه دیوار من باشی……

by ritasaqeb

read more

خانواده

Alina Afzali

خانواده    خونواده گروپی است که اعضای آن به خاطر داشتن  پیوند نسبی……

by AlinaAfzali

read more

سرنوشت یتیم

Falaq Training Center

من کودکی بیش نیستم، سرگردان و بی کس دور مانده از همه چیز. به دنبال خانواده……

by FalaqTC

read more


Back to Top