Search results for: "پول"


حرص و طمع

Jamil Yosufi

اگر تمام هدف و تلاش انسان بر مادیات و ثروت اندوزی متمرکز باشد بدان که غم……

by jamil-yosufi

read more

پول

lalaherfan555

بیایید که در باره پول حرف بزنیم:من پول میخواهم شما پول میخواهید آنها پول……

by lalaherfan555

read more

اسلام و پول

SaraNoori

اسلام و پول به نام پروردگار زیبایی، پروردگار مهربانی در این نوشتار می خواهم……

by SaraNoori

read more

پسر افغان

Hatifi-Herat

افغانستان متشکلاز افرادیست که همواره در برابر مشکلات ایستادگی کردند و مشکلات……

by Hatifi-Herat

read more

پول ؟؟؟

zahra ibrahimi

همیشه به این اعتقاد داشتم که پول توی زندگی هیچ ارزشی نداره... فکر میکردم وقتی……

by zahra-ibrahimi

read more

پولی مالی

jamshid712

بهبود وضعیت وجوه خاص: از زمان اولین بحران نفتی در سال 1973 تاکنون، مؤسسات اقتصادی……

by jamshid712

read more

وقت

hekmatullah

    استفاده از وقت یک امر حتمی و ضروری ای است که هر یکی باید از آن پیروی……

by hekmatullah

read more

رازموفقیت

linarahim

هرانسان درزندگی خوددارای هدف ومقصدوآرزو هاوامیدهامی باشد.موفقیت مانندزینه……

by linarahim

read more

دروغ بزرگ

azita sadiqi

دروغ بزرگ روز ی از روزگاران مانند قصه های گذشته ولی با واقعیتی تلخ شروع می……

by azita-sadiqi

read more

زمان(time)

Nilofar

زمان و وقت طلا است و بر گشت ناپذیر.  هر دقیقه یی که میگذرد ،در حقیقت یک……

by neloofar

read more

آخر فیلم

parisa ahmadi

در غیزان یک دیوانه ای بود که همیشه در کنار کوچه ای می نشست و کارهایی عجیب……

by parisaahmadi

read more

پول فلٹریشن

khanbaba

جب ھم رہائشی پول فلٹر کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ عام استعمال کیے جانے……

by Khanbaba

read more

کانکور

Zainab Hoseyni

کانکور به نظر من لغت ایست سخت که معنای فراوانی دارد. و سرنوشت همه ای آنهای……

by ZainabHoseyni

read more

تلاش کن

Omid dorani

بهترین راه برای بدست آوردن بزرگترین خواسته ها تلاش است تلاش کن که بتوانی……

by Omiddorani

read more

طوفان 2014

Diana Saeedi

طوفان2014   یا فکر کرداید که در سال آینده چه چیزی منتظر کشور ماست در آینده……

by DianaSaeedi

read more

خوشبختی

sataishtanha

   تقریباً تمام مردم خوشبختی را در ثروت میدانند و داشتن همسر خوب و یا……

by sataishtanha

read more

پول

Lina Rica khail

پول يك ماده مهم وبا ارزش است. پول اساس وبنياد اقتصاد يك كشور را ميسازد. و……

by lina-rica-khail

read more

روزگار

nahid bikaraan

مینویسم از همین روزگار،روزگاری پر از هیا هو......روزگاری پر از شلوغی..... روزگاری……

by nahidbikaraan

read more


Back to Top