Search results for: "کس"


مادر

fareshtasadat

مادر ای شورانگیز تر از نغمهء آرزو:                             ……

by fareshtasadat

read more

بخشنده گی

Tamana Hamidy

عفو کردن خود و دیگران دادن یک رای مثبت به تز زیستن در زمان حال است. "من خودم……

by tamana-hamidy

read more

یاد عزیز من

AsmaRahmany

  دردل من هر چه بگم نتیجه نداد  بخاطراو.......................................................................................او……

by AsmaRahmany

read more


Back to Top