Search results for: "کشور"


گزارش ویژه درمورد ماه…

Back to Top

محیط زیست!!!

diba520

محیط زیست یکی از جمله مهمترین کارهای که باید در یک کشورو یک ملت صورت گیرد……

by diba520

read more

صلح وآشتی

somaua

  صلح یکی از جمله مهم ترین چیز در زنده گی انسان هامیباشد اگر صلح وجود نداشته……

by somaua

read more

معجزه عشق

helin zahad

سالها پیش .درکشور آلمان ،زن وشوهری زندگی میکردند .آنها هیچ صاحب اولاد نمی……

by rabihazahad

read more

موسیقی

fawzia622

موسیقی یکی از قدیمی ترین هنر های ظریف است که تمام انسان ها از زمان های بسیار……

by fawzia622

read more

زیورآلات

fawzia622

زیورآلات از جمله وسایل است که در بیشتری از کشور ها مورد استفاده قرار می گیرد……

by fawzia622

read more

انتخابات

bhnamtabsm

   انتخابات یعنی تعین سرنوشت یک کشور توسط مردم میباشد. انتخابات یکی……

by bhnamali

read more

آهنگری

fawzia622

آهنگری یک شغلی است که بعضی از افراد کشور ما به این شغل مصروف اند و از همین……

by fawzia622

read more

مقام معلم

fawzia622

معلم یک شخص مهم و ضروری در تمام کشور و جامعه است که ارزش وی بسیار زیاد است……

by fawzia622

read more

وحدت ملی

razia11

کشور عزیز ما افغانستان از اقوام و قبایل مختلف تشکیل شده است و این مردم تاریخ……

by razia11

read more

انترنت

fareshtasadat

  انترنت:انترنت بزرگترین شبکه کمپیوتردرجهان است که از میلیونها کمپیوترکه……

by fareshtasadat

read more

اتحاد

weida

اتحادیعنی همبستدگی دربین جامعه بهترین چیزدرزندگی انسانهااتحاداست زیراکه……

by weida

read more

آب بازی

razia11

بازی های محلی انواع مختلف دارد که در تمام گوشه وکنار کشور ما بین اطفال،نوجوانان……

by razia11

read more

زن

weida

زن عضوی ازجامعه است زن ماندمردحق داردکه به جامعه خودخدمت کندنصفه ازجامعه……

by weida

read more

امنیت

Arzoorahmany

  پدیده که اذهان وافکارهمه راسر لویح همه گام های شان قرارداده است .اصلی……

by Arzoorahmany

read more

مبایل

Omar Zobair Hamidy

مبایل   امروزه اگر از هر شخص بپرسیم راجب مبایل کاملا آشنائی دارد، در هرکجا……

by omar-zobair-hamidy

read more

اعتیاد

nooriya erfaniyan

بازسخن ازاعتیاد،دردی که انسان راتااستخوان میسوزاند.برای ماجای افسوس وشرمنده……

by nooriya

read more

بشر دوستی

fawzia622

   انسان یک موجود اجتماعی است هیچ انسانی را نمیتوان مشاهده کرد که دور……

by fawzia622

read more

اَنار

Mahya Shakofa

  نام علمی: (Punica granatum) یکی از میوه‌های درختی است که دانه‌هایی اغلب……

by Shakofa-Nayel

read more

انتخابات

maeda4

  نقش انتخابات انتخابات یعنیانتخاب کردن یاتعیین کردن یک رئیس جمهور متحدو……

by maeda4

read more

جنگ

maeda4

جنگ جنگ یک پدیده شوم وخطر ساز است. که حاصل آن باعث بدبختی،تباهی،ویرانگری،کشت……

by maeda4

read more

قانون

Omid dorani

قانون سازندهء دولت و ملت در یک کشور است  ، در یک کشور وقتی اوضاع به طور……

by Omiddorani

read more

حقوق بشر

parvin yari

خداوند ج از زمان خلقت انسان برای او حقوقی را در نظر گرفته چنانچه در بسیاری……

by parvin-yari

read more

صلح

Fahima Kakar

صلح؛ کلمه ایست که همیشه در مقابل جنگ استفاده میشود. زمانی که ما کلمه صلح……

by fahima-kakar

read more

شهرمن

hamidullahhamidi

شهر من دیگر چیزی برای گفتن ندارد ، روزها و هفته ها می گذرد ، اما کسی برای……

by hamidullahhamidi

read more

فقیر

breshna barak

فقیر   طوری که همه آگاهی داریم  مردم فقیر و بیچاره بیشتر در کشورهایی……

by breshna

read more

زن کیست؟

Fatema Amini

زن کیست؟ اگر این سوال از مردم کشورهای دیگر پرسیده شود آنها میگویند زنان……

by fatema-amini

read more

اعتیاد

Hayedeh Nowrozi

اعتیاد خوی گرفتن و عادت کردن را گویند.اعتیاد شروع بد بختی وختم آرامش است……

by hayedeh-nowrozi

read more

طوفان 2014

Diana Saeedi

طوفان2014   یا فکر کرداید که در سال آینده چه چیزی منتظر کشور ماست در آینده……

by DianaSaeedi

read more

عدالت

Haseba Hesamy

اگر خودت در بی عدالتی زنده گی میکنی !و می خواهی با دادن رشوت خود را یک شخصیت……

by hseba-hesamy

read more

ترکیه

faridoon barekzai

کشور ترکیه گهواره تمدن نامیده میشود که جمعیت ان 80 میلیون نفر میباشد شهر……

by faridoonbarekzai

read more

بلخ باستان

maryam akbary

بلخ یکی از و لایات های باستانی کشور ماست که به نام های ام البلاد (مادر شهرها)/……

by maryamakbary

read more


Back to Top