Search results for: "کمک"


روانشناسی

Laili Zia

روانشناسی سابقه زیادی دارد که از رفتار بحث میکند  روانشناسی به انسان……

by laili-zia

read more

ظلم و ستم

Haroon625

ظلم و ستم یکی از بدترین اعمال انسانی در یک انسان است که همراه ی برادر دیگراش……

by Haroon625

read more

شاگرد خوب

fawzia622

شاگرد خوب به کسی گفته می شود که تمام نکات که باید در مکتب انجام دهد آنها را……

by fawzia622

read more

واکسینها:

Asila488

واکسینها بر و جود کودکان فواید زیادی دارد. از آنجایی که افغانستان یکی از……

by Asila488

read more

مروارید

nazanin mereyar

  کاکا نظر وزن او زینب در قریه زنده گی خوشی دا شتند ،کاکا نظر شخص راستکار……

by nazanin-mereyar

read more

فقر

harewa_h@yahoo.com

  فقردر جهان  یکی از بزرگترین مشکلات زندگی است.که فیصدی بشتری از جهان……

by harewa_hyahoocom

read more

آرزودارمَ

omidarahmany

  آرزودارم تابه برکت اولیاالله هائیکه دراین شهرمدفون است خداوندپاک باران……

by omidarahmany

read more

سحرګل

Laili Zia

  سحرگل چهارده ساله که توسط برادراندرش محمد خان به ازد واج داده شده بود……

by laili-zia

read more

سرنوشت

Arzoorahmany

  سرنوشت من ازروزی شروع شدکه من پابه جهان گذاشتم سرنوشت من به مانندروزگارسیاه……

by Arzoorahmany

read more

فداکاری

sarasadat9

    همیشه ودر همه جاانسانهای بزرگ وفداکاری پیدا میشوند  که برای نجات……

by sarasadat9

read more

سیب

Saieda Sadiqi

یک شب بارانی و زمستانی مادر مریضم با چهره پژمرده و با صورت زرد و زار و بادست……

by SaiedaSadiqi

read more

نور چراغ

mahnaz ahmadi

مدت هاا بود که از پنجره اتاقم به بیرون نگاه میکردم.در نیمه شب همه ی کوچه ها……

by mahnaz-ahmadi

read more

آرزوها

sarasadat9

  بودنبود در یک شهر بسیار زیبا وسرسبز در یک خانواده متوسط یک دختر چشم به……

by sarasadat9

read more

عید و جنگ

Sadaqatullah

امروز روز دوم عید سعید فطر بود و همراه با فامیلم از خانه به قصد بازدید از……

by sadaqatsadiq

read more


Back to Top