Search results for: "کوزه"


خیر وخیریت

somaua

آن روز رفته بودی چشمه آب بیاوری چفت در را محکم بسته بودی در دستی سطل ودر رست……

by somaua

read more

فوت کوزه گری

nooriya erfaniyan

کوزه گری درکوزه گری شُهره شهربود کوزه های گِلی ولعابی زیبایی میساخت به روی……

by nooriya

read more


Back to Top