Search results for: "گاه"


گازرگاه

Bahar Behtar

بنام خدامعرفی گازرگاه1ـ زنجیرگاه2ـ انجیر گاه3ـ نخجیر گاه4ـ گازرگاه5ـ گذرگاه6ـ……

by bahar-behtar

read more

نگاه کود ک

hangama12

  دختر کوچولوی چهار سال عمر داشت در کنار کوچه به تنهای بازی می کرد.پیراهن……

by hangama12

read more

وطن

saweta

 وطن   وطن ای زاد گاه من ای شیرن تراز جانم دوستد دارمد بنام……

by saweta

read more

افق خونین

Yalda Khorram

همانطوریکه تاریخ ما پر است از واقعات دلیرانه مردم غیور ما،فولکلور ما نیز……

by yalda-khorram

read more

ذهن

Somaya Ahmadi

ذهن انسان مانند باغچه ای میماند که اگر هوشمندانه و با اندیشه های مثبت کاشته……

by SomayaAhmadi

read more


Back to Top