Search results for: "یعنی"


خانواده

fatima2

خانواده کوچکترین نهاد یک اجتماع است*که منشأ همه تحولات اجتماعی جامعه ازین……

by fatimahaidary

read more

انتخابات

bhnamtabsm

   انتخابات یعنی تعین سرنوشت یک کشور توسط مردم میباشد. انتخابات یکی……

by bhnamali

read more

سکوت مرگ

hastitofan

در زندگی در اکثر از موقعیت ها سکوت کردم نه به خاطر نه دانستن فقد به خاطر دختر……

by hastitofan

read more

سال و ماه

Laleh zaka

سال و ماه   در صنف های قبل ما خواندیم که وقتی که زمین یک دور کامل به گرد……

by Laleh1

read more

صلح

fawzia622

صلح یک کلمه مقدس بوده و به معنای آشتی  کردن است صلح در یک جامعه لازم و ضروری……

by fawzia622

read more

فقراقتصادی

terma

فقر یعنی نابودگر نابود کننده همه چیزفقربزرگترین چالش در یک جامعه است.وقتی……

by terma

read more

میهن

nazanin mereyar

میهن   بنام آنکه سر رشتهء هرچیزی از اوست ، وهمه چیز ازآن اوست توانگری که……

by nazanin-mereyar

read more

انتخابات

bahar786

انتخابات پروسه همه جانبه و مهم ترین چیز برای ساختن آینده اطفال و نو جوانان……

by bahar786

read more

موفقیت

mahnaz ahmadi

خدا همان صدایی است که از داخل وجودت با خودت حرف میزندخیلی وقتها به تو هشدار……

by mahnaz-ahmadi

read more

عادت

hekmatullah

عادت یعنی چی؟ عادت یعنی عمل، روش و سلوک اشخاص تکراراً به عادت تعریف شده است.……

by hekmatullah

read more


Back to Top