Search results for: "japanese_paper"


Ang Washi

Babylyn R. Ishizuka

Ang WASHI ay nag- ugat sa mga salitang Hapon na " Wa " na ang ibig sabihin ay " Japanese " at  " SHI " na ang kahulugan naman……

by bhabylyn

read more


Back to Top