Search results for: "sugik_ugik"


EMERALD DYNAMITE

Jay Tei El

On Oct. 18th, Earth passed through multiple folds in the heliospheric current sheet--a phenomenon known as "solar sector boundary……

by jay-tei-el

read more

Chỉ còn có nhau

Tùng

Chiều.   Bóng nắng đổ dài dưới chân nhà thờ. Trên đường, xe cộ vẫn nhộn……

by tng

read more


Back to Top