Browse all bi-l-thnh-ngha's Blog Posts

Thơ Vui

Bùi Lê Thành Nghĩa

KHNG NN Lấy vợ nn king lấy vợ non Ra đường ai biết chu hay con Nh nha nh nhảnh đi vng bạc Bn cả bn thờ s…

by bi-l-thnh-ngha

read more