هنر تقلید در کابل 102

Posted on at


یک هنرمند با استعداد در کابل نمایش هنری تقلید برگزار میکند. این نوع هنر برای نخسین بار است که در کابل پایتخت افغانستان اجرا میشود. نامش کاوه آیرک است. او در مورد خودش توضیع میدهد که سالها پیش زمانیکه یک کودک بود در افغانستان زندگی میکرد, اما سپس مادر و یک خواهرش فوت کردند. بخاطر جنگ های داخلی او پدر, و برادرش مجبور گشتند تا از افغانستان به ایران مهاجرت کنند و در آنجا زندگی کنند.بعد از سقوط رژیم طالبان زمانیکه او به افغانستان برگشت میگوید که همه چیز ویران شده بود و همه چیز تغییر خورده بود, اما مردمش بسیار مهربان و دوست داشتنی بودند. حالا او در یک مدرسه است و به دانش آموزان این هنر را می آموزاند و آنها را رهنمایی میکند. این هنر یک روش بسیار خوبی برای بیان موضوع ها و دیدگاها است. کودکان آنرا بسیار دوست دارند و بسیار علاقه مندش هستند.About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160