تلاش دانش آموزان در عرصه آموزش پایدار و آموزش دیجیتالی

Posted on at


زنان همواره در عرصه های مختلف چون: تجارت، سیاست، صنعت، ورزش ،خلاقیت در زندگی وغیره فعالیتهای چشم گیری را دارا هستند و همواره در تلاش اند تا در جامعه دوشا دوش مردان فعالیت های شان را بروز دهند.


چنانچه شاهد هستیم٫ نسل جوان افغان زمین همیشه در جستجوی راهای مفید و موثر برای رسیدن به اوج قله های پیشرفت و تکنالوژی در مبارزه اند؛ از آنجمله شاگردان جوان و دختران پر تلاش لیسه گوهرشاد بیگم همیشه در تکاپو اند تا خلاقیت ها و نوآوری های خویش را در سطح مکاتب شهر هرات به نمایش بگذارند.چنانکه پارسال شاهد برگزاری نمایشگاه علمی، فرهنگی، هنری بودیم که با ابتکار سنین مختلف شاگردان این مکتب برگزار شد. و استعداد های مختلف شاگردان را در معرض دید قرار دادند که استقبال شایان از طرف تمام ارگان های دولتی و نهادهای فرهنگی صورت گرفت.همچنان شاگران این لیسه در مسابقات قصه گویی با لیسه توحید و پنج مکتب دیگر شامل ذکور و اناث بود شرکت نمودند که موفقانه به درجه عالی کامیاب شدند.


منتخبان بسکتبال لیسه گوهرشاد توانستند در بین مکاتب سطح هرات و کابل که در شهر کابل برگزار گردید بود مقام عالی را کسب نمایند.


درجریان این هفته مرحله ثبت نام شاگردان در تویتر تکمیل گردیده ولی به علت سهم گیری شاگردان در امتحان کانکور بعضی از آنها در صنف نتوانستند حضور بهم رسانند. وهمچنان به علت پائین بودن سرعت انترنت تعدادی از شاگردان نتوانستند خودشان را ثبت نام نمایند.ضمناً در قسمت مقاله نویسی شاگردان با ارائه بهترین مقالات تحت عناوین (بهترین خاطرات دوران کودکی و طبیعت) استعدادهای خویش را تقویه نموده که اسامی پریسا و سحر توانستن بهترین را ارائه دهند.همچنان شاگردان تایم 8-9 که مدت 50 روز است جدیداً ثبت نام گردیدند طی این هفته نیز بخش کنترول پنل را موفقانه به اتمام رسانیده اند.


خاطره (فاخر)


لطف کرده مقاله قبلی و جدید من را با پیوند زیر دنبال نماید: www.filmannex.com/Ghouharshad About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160