نبود آب در بعضی مناطق افغانستان

Posted on at


 


آب یکی از عناصر تشکیل دهنده ضروری برای بقای انسان می باشد، در واقع این آب است که زندگی را تداوم می بخشد، آب از دو عنصر هیدروژن و کربن تشکیل شده است، انسان یکی از جاندارانی است که بیشتر وزن بدنش را آب تشکیل میدهد و روزانه مقدار زیادی آب مینوشد، افغانستان کشوری است که در موقعیتی قرار دارد که آب فراوانی دارد اما مدیریت نادرست منابع آبی باعث شده است تا صدمات زیادی به مردم  وارد شود.

ولایات جنوبی افغانستان بخصوص نیمروز و هلمند در مناطقی قرار دارند که هوای گرمی دارد و بیشتر ساحات آن را بیابان پوشانده است، بارش باران بسیار کم بوده و جمعیت آن هم کم است، در نتیجه این امر بیشتر باشندگان آن برای تهیه اب مورد نیاز خود با مشکلات فراوانی روبرو هستند، از جمله شستشوی خود و همچنین تامین آب آشامیدنی خود. 

مشکلات آب تا جایی رسیده که مردم برای تامین آب مورد نیاز خود حاضر هستند مبلغ گزافی را بپردازند و این مبلغ تاثیری منفی بر اقتصاد ضعیف خانواده ها دارد، تا اندازه ای که بسیاری از خانواده ها در تهیه آن دچار مشکل هستند و مجبورند از آب غیر صحی برای شستشو و دیگر مصارف خود استفاده کنند، و این خود جای نگرانی دارد، دولت باید در این زمینه پیگری نموده و مشکل نبود آب مردمانی که در ولایات جنوبی مانند نیمروز زندگی میکنند را برطرف کند. About the author

160