افتخار افرینا ورزش افغا نستان

Posted on at


 

 

عقل سلیم در بدن سالم است                وقتی که انسان همواره ورزش کند بدنش سالم می گردد ودور از امراض گوناگون می شود در کشور ما افغانستان ورزش مقام ودرجه خاص خود را دارد وافتخارات زیادی ورزش کشور ما به افغانستان بخشیده است ومردم افغانستان پی هم ورزش دوست اند اتوبرای مسابقات وکسب کردن مقام اول زحماتی زیادی را متحمل می شوند کوشش می کنند تا که از کشور های دیگر وولا یت های همجوار مقام نخست را بدست اورند از جمله می توان که افتخار برنده شودن 3افغانستان را در مقابل پاکستان یک رول مهم در گام های دیگر دانست که در این مسابقه تیم ملی فوتبال افغانستان ا

ز جمله سنجر احمدی بازی کن تیم ملی افغانستان توانست که گول نخست را به ثمر رساند ودر نیمه دوم ارش ومصطفی دو بازی کن دیگر افغان پیروزی افغانستان را به ثمر رساندن در اخر تیم ملی فوتبال افغانستان توانست که تیم ملی فوتبال پاکستان را 3 بر 0 شکست دهد وپیروزی را ازان خود کنند واین موفقیت در بین تماشاچیان شور وهیجان زیادی را به ارمغان اورد وهمچنان امسال افغانستان یک باره دیگر توانست که سریلانکا و منگولیا را شکست دهد وموفقیت را ازان خود کنند واز جمله می توان که تیم کرکت جوانان سن 19 سال را در افغانستان  که به سر پرستی نصیر احمد زی بود توانست که در رقابت های بین 10

کشور در مالیزیا مقام اول را بدست اورد وبعد از ان در جام جهانی کرکت در عربستان شرکت کردند ومقام اول جام جهانی کرکت را بدست اوردند که افتخاره زیاد به افغانستان است ویکی دیگر از مو فقیت های تیم ملی فوتبال افغانستان در مقابل تیم فوتبال هند بود که با ثمر رساندن 2 گول بر 0 مقام نخست بدست اورد که این موفقیت شور وخورسندی مردم افغانستان به ارمغان اورد وتمام مردم در شب وروز در سرک ها وپارک ها ومکان های تفریحی ودر خانه ها از برنده شودن تیم ملی فوتبال افغانستان ا ساس زیادی خوشحالی کردند واز ان موفغیت تجلیل زیادی را به ارمغان اوردند وبه بازی کنان کمک های نقدی وغیر نقدی صورت گرفت که باعث خوشی  این بازی کنان گردید که از انها استقبال خوشی وکمک های صورت گرفت این همه جز افتخارات مهم در کشور ما افغانستان است وتیم ملی فوتبال افغانستان در سعت جهانی مقام بلند را دارد واین افتخاره زیادی به افغانستان از ورزش خود مردمش است پیروزی همیشه ازان ما خواهد بودزنده باد افغانستاAbout the author

160