توقع ما از معارف

Posted on at


من به عنوا ن یک متعلم از وزارت معارف افغانستان خواست هایی دارم . خواست من مثل خواست های تمام متعلیمن مکاتب میباشد. ما متعلیمین از معارف افغانستان میخواهیم تا  تمام وسایل رهایشی را برای ما تهیه کند تا با امکانات خوب مثل سایر ممالک دنیا تحصیل خود را به پایان برسانیم. سیستم تدریسی افغانستان مشکلاتی زیادی دارد که باید از طرف وزارت معارف این مشکلات حل و فصل شود در مکاتب افغانستان کتب صنف چهارم از سویه شاگرد صنف 4 بالاتر است بر علاوهء اینکه شاگردان آن دروس را درک کرده نمیتوانند، بلکه آنها را از آمدن به مکتب دلسرد میسازد. معارف افغانستان باید شاگردان را نظر به سن و سال در صنوف جا بجا کند حالا شاگردان با سنین مختلف در عین صنف درس میخوانند که باید به این مشکل رسیدگی شوداکثر معلیمین در مکاتب خلاف رشته تحصیلی خود تدریس میکنند که بزرگترین بهران در معارف ما را تشکیل داده که باید این مشکل از طرف وزارت معارف کشور حل شود. ما در مکاتب کمبود مکان برای تدریس داریم که باید برای ما صنف های درسی اماده کنند


در مکاتب افغانستان لابراتوار های استندرد وجود ندارد تا شاگردان دروس خود را بصورت عملی ببینند، ما از وزارت معارف میخواهیم تا برای هر مکتب یک لابراتوار آماده کند تا بتوانیم دروس عملی خود را به خوبی پیش ببریمدر اکثر مکاتب ما میدان های ورشی وجود ندارد و ما میخواهیم که معارف ما برای ما میدان های ورزشی استندرد بسازند تا بتوانیم برای تیم ها ورزشی مکاتب ما زمینه تمرینات بهتر آماده شود. این مشکلات از جمله مشکلاتی بودند که در معارف ما وجود دارد که باید وزارت معارف آنها را حل نمایداگر چنین مشکلات  از مکاتب حل شود باعث پیشرفت تمام زمینه ها متعلمین میشود و شاگردان میتوانند با خاطر راحت درس بخوانند و آینده درخشان داشته باشند
About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160