افغانستان من

Posted on at


کشور عزیز وپر افتخار ما افغانستان سرزمین علم وفرهنگ بوده این سر زمین مهد پرورش دانشمندان ،شاعران،نویسنده گان،وهنرمندان بزرگ ووارسته به شمار می رود.

افغانان مردمانی  اند که به علم وادب وهنر ومهمان نوازی شهرت دارند شهرهای بزرگوتاریخی آن {بلخ،هرات، غزنی، غور} می باشد وروزگاری بزرگترین مراکز اساسی تعلیم وتعلم ،حکمت وهنر وسیایت بوده اند با ظهور دین مقدس اسلام زمینه برای گسترش فرهنگ در کشور ما فراهم گردید زیرا قرآنمجید بزرگترین کتاب آسمانی راه برای دسترسی به درس وتعلیم بیشتر وروشنترکرد.

ومی بینیم که مشهورترین شاعران ودانشمندان چون ابوعلی سینا بلخی ،عبدالرحمن جامی، رحمان بابا،مخفی بدخشی خواجه عبدالله انصاری ،عایشه درانی ،مخفی بدخشی ،دقیقی بلخی ،خوشحال خان ختک،لیلا صراحت،ماگه رحمانی رابعه بلخی جلال الدین محمد بلخی وصد ها تن دیگر ازین بزرگان شعر عرفانی را به حد اعلای آن رسانیده اندوآثار گرانبهای وارزشمندی رااز خود بجا گذاشته اند واین آثار به زبان های مختلف دنیا ترجمه شده وتدریس می گردد ملت افغانستان دارای وحدت عمیقی اند که درین ملت غقوام گوناگون دست به دست هم همچون زنجیری ناگسستنی وحدت وهمبستگی خود را حفظ می کنند وهرگاه دشمنی برین خاک قدم گذارد مردم درصفوف محکم با مردانگی وجان افشانی وایمان دست تجاوز را شکستانده وآذادی استقلال خویش را حفظ می کنند وهرکس که درین ملت سفر کند مردمی را می بیند که دوست برادر وغمخوار همدیگر اند در غم ها اشک می ریزند ودر شادی ها با هم لبخند می زنند مردمی را می بیند که به علم ودانش علاقه مند اند ودر راه پیشرفت کشور خود صادقانه وخالصانه تلاش می کنند

افغانستان کشوریست با دره های خروشان کوه های سر به فلک دریاهای بزرگ جنگلات سر سبز که این ها همه دست به دست هم داده وبه زیبای این کشور افزوده اند ماافتخار می کنیم که درین سرزمین زنده گی می کنیم ومی کوشیم تا افغانستان مترقی وآبادان بوجود بیاوریم.About the author

fardina1ahmadyar

فردینا احمدی یار هستم صنف دوازدهم مکتب لیسه محجوبه هروی با شنده ولایت هرات متولد سال 1375هستم

Subscribe 0
160