شیوه مقاله نویسی و دانش آموزش افغان

Posted on at


شیوه درست نویسی و کاربرد بجا و صحیح لغات در نویسندگی یکی از شاخصه های مهم اصل نوشتار است. یعنی که در هنگام نوشتن مقاله و یا موضوع ابتدا باید بدانیم که معنای کلمه چیست؟ در کجاه باید استفاده شود؟ یک مقاله باید دارای چگونه ساختاری باشد؟ که بتواند به درستی مفهوم را به مخاطب ارائه کند. و در نوشتن یک مقاله انتخاب عنوان جامع, پرمعنا, کوتاه بسیار الزامی است.


عنوان یگانه بیانگری است از محتوای متن و موضوع نوشتاری ما که مخاطب را بسوی آن جلب می نماید و آنرا ترغیب میکند که موضع را بخواند یا خیر.ساختمان یک مقاله باید دارای چهار بخش باشد.


 عنوان


 مقدمه


 اصل موضع یا بدنه


 نتیجه گیری


در آنصورت میتواند مفهوم را به مخاطبین ارائه نماید و در نوشتن بدنه یا اصل موضوع باید از حاشیه روی و استفاده از لغات پیچیده و مغلق همچنان در نظرگیری قوائد دستوری در درست نویسی در نظر گرفته شود.روی این ملزوم شاگردان صنوف آموزشی فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم روی چگونه بلاگ های شان, انتخاب موضوع, شیوه ها ی درست نویسی, چگونگی ساختمان مقاله, تاکید روی انتخاب عنوان و به اشتراک گذاری مقاله های شان در تارنماهای اجتماعی و پیوند دادن بحث صورت گرفته و هر روز بهترین مقاله های شاگردان به خوانش گرفته شده و بهترین مقاله ها به عنوان تشویق به دفتر فرستاده شده تا در تارنمای بانوان انکس هرات گذاشته شود. همچنان شاگردان جدیدالشمون پس از ثبت شدن در جیمیل در تارنمای فلم انکس نیز ثبت میشوند و شروع به مقاله نویسی نمودند.همچنان افتخار آفرینان لیسه گوهرشاد بیگم با کسب مقام قهرمانی بسکت بال در سطح افغانستان که در کابل برگزار شده بود توانستند مقام قهرمانی را کسب نموده که شامل پنج تن میباشند. و به تعداد چهار تن از هرات و از لیسه گوهرشاد این افتخار را نصیب مان کردند.خوانندگان گرامی٫


برای دیدن مقاله جدید و قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند ذیل را دنبال نماید: http://www.filmannex.com/GhouharshadAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160