مصــاجبه با زهــرا نزهت

Posted on at


مصاحبه با زهـــــرا نزهت کارمند و بلاگر فعال وامن انکسدرباره کودکی و زندگی خانوادگی تان بگوئید و اینکه فعلا کدام رشته را میخوانید؟


زهرا : من در شهر زیبای مزار شریف بدنیا آمدم ولی بنا به شرایط نامساعد افغنستان به کشور ایران مهاجر شدیم و تمام کودکی و طفولیت من در ایران سپری شد.


به رشته داکتری زیاد علاقه داشتم ولی متاسفانه بدلیل نداشتن آمادگی کامل نتوانستم به رشته دلخواه کامیاب شوم, و فعلا محصل سال سوم رشته کمپیوتر در پوهنتون امریکایی ها در افغانستان میباشم


فشارهای جامعه و خانواده برای پیش بردن اهداف تان تا چه حد است؟


شکر خدا در یک خانواده ی روشن فکر زندگی میکنم وهیچ ممانعتی از سوی فامیل برای ادامه تحصیل و کار برایم مشکل ساز نیست ولی متاسفانه دولتی که ما در آن زندگی میکنیم با بعضی از افراد متعصب روبرو میشویم که مانع رشد و فعالیت خانم ها میباشد ولی برای من اهداف و داشتن یک آینده روشن مهمتر از حرف مردم میباشد.باوجود تمام مشکلات توانسته ام یک دختر موفق در زندگی ام باشم.


آیا دولت برای نسل چوان و برآورده شدن خواست هایشان سهولت ها را ایجاد کرده است ؟


بله, ولی نه در حد امکان که استعداد های جوانان افغان  را رونما بسازد.


آیا از رسانه های اجتماعی (تویتر, فیسبوک , لینکد و غیره) استفاده میکنید؟ به کدام دلیل از این رسانه ها استفاده میکنید؟


بله دارای چندین سایت های اجتماعی میباشم و به این دلیل استفاده می کنم تا دوست های مجازی بیشتری داشته باشم و موضوع مهم دیگر اینکه سایت های اجتماعی رساننده ی اخبار از گوشه و کنار دنیا میباشد و از هر اتفاقی که در دنیا رخ میدهد مارا مطلع میسازد.


چه چیز باعث شد تا شما انگیزه بلاگ نوشتن را بدست بیاورید و چطور توانستید به حیث یک بلاگر در وامن انکس تجربه خود را داشته باشید؟


بعد از فوت پدرم به دنبال وظیفه بودم که با دفتر وامن انکس و بلاگ نویسی آشنا شدم, متوجه شدم که این سایت به فکر رشد استعدادهای جوانان به خصوص دخرت خانم ها میباشد علاقه ام برانگیخت تا من هم بتوانم از این طریق نوشته هایم را به مردم بشنوانم.


اگر بتوانید به یکی از ممالک دنیا سفر کنید به کدام کشور خواهد بود و چرا؟


به امریکا خواهم رفت , چون از کودکی اسم این کشور در مغزم جای گرفته و میخواهم این کشور را یک بار از نزدیک ببینم


اگر بتوانید در سه جمله خودتان را معرفی کنید چی خواهید گفت؟


دختری هستم که آرزوهای بسیاری دارم میخواهم آنقدر در زندگی ام موفق باشم تا باعث سرفرازی فامیل و پدر عزیزم باشم. علاقه ی زیادی به نقاشی دارم زیرا با کشیدن تصاویر آرامش خاصی برایم دست میدهد. همیشه در آرزوی به حقیقت پیوستن صلح, خوشبختی و یک آرامش واقعی در وطن عزیزم هستم


 


وامن انکس


 


 About the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 0
160