بیسواده سړی لکه ړوند غوندی دی

Posted on at


بی سوادی د ټولنی یو لویو ستونزو نه دی٬ چی د ټولنۍ پر اقتصاد٬ فقر٬ بیکاری او ځینی نورو مهمو شیانو باندی په مستقیمه توکه باندی ناوړه اغیزه کښښدی. مګر هغه ټاکل شوی اغیزی چی بیسوادی په ټولنه باندی کښښدی دا :دی


بی سوادی د کاری محدودیتونو سبب په ټولنه کی کیږی.


دیر بی سواده لویان د اقتصادی له برخی ستونزی لری.


بی سوادی د خلکو واکمنی کارته راتللو سبب په ټولنه کی د ژوند او نورو برخو کی کیږی. 


دغه جمله٬ د هغه درد لپاره ده چی خلک د هغو نه درلودلو نه٬ ورباندی اخته کیږی٬ موږ پخپله پوهیږو٬ چی نه پوهیږو او نه غواړو چی پوه شو او یا هم د هغو نه بدتره٬ دا چی نه پوهیږو٬ زما مقصد د بی سوادی نه٬ فقط لوستل او لیکل نه دی مګر د هغو نه پوهیدلو نه د پوهی سره٬ هغه هم بی سوادی ده٬ لکه زه د ډاکتری نه کوم شی نه پوهیږم د همدی لپاره٬ د مریضی په وخت کی٬ ډاکتر ته ځم او ...٬ په دغه صورت هغه شی په لویان وایی (چی نه پوهیدلو کوم عیب نه دی٬ نه پوښتنه کول عیب دی)٬ چی دغه یوه ډيره ښه او پر ځایه وینا ده٬ په دغه صورت کی باید موږ پوښتنه وکړو پوښتنه وکړو او پوښتنه وکړو ترڅو چی پوه شو پوه شو او پوه شو!
بیسواده خلک هیڅ وخت خپله ټولنه او هیواد په ښه توکه باندی درک کولی نشی او د خپلی ټولنی ستونزی په ښه توکه باندی نشی موندل. مګر له بده مرغه اوس مهال زموږ په ټولنه یعنی د افغانستان په ټولنه کی یو شمير ډير خلک د دغه ستونزی سره مخامخ دی. چی له همدی سببه زموږ ټولنه د بیکاری٬ بی امنی او ډیرو نورو ستونزو سره مخامخ شوی دی.


اوس مهال موږ ټول باید کوښښ وکړو چی دغه بده پدید د خپلی ټولنی نه لری کړو او د خپلو خلکو لپاره خدمت وکړو ترڅو چی بی سواده خلک د دغه بده پدیدی نه لری شی او د سواد٬ سولی٬ امنیت ... سره مخامخ شی.ژوندی دی وی باسوادی


ګرانو لوستونکو٬


زما د انکس فلم اوسنۍ او مختنۍ مقالو لیدلو لپاره کولی شی په لاندی لینک باندی ټک ووهی:


http://www.filmannex.com/user/Enayatullah/280437 About the author

Enayatullah

Enayatullah Mayar is born in 1992/8/12,He is graduated from Sultan Ghiyasudden Ghuri High school , and right now He Student of Engineering "Civil Department" faculty. also he is Social media officer and pashto language translator in "ACSC" herat branch.

Subscribe 0
160