افغانستان چگونه کشوریست؟؟؟

Posted on at


افغانستان چگونه کشوریست؟؟؟


وقتی ما از افغانستان صحبت میکنیم پس باید بدانیم که وطن عزیز مان چگونه است؟و هر بار با حکوت هر شخص چه تحولی به کشور عزیز مان رو نما خواهد شد پس بر ما هر کدام لازم و ضروری است که در باره ای کشور زیبای خود بدانیم و بخوانیم.....


از اولین ریس جمهور افغانستان که داوود خان نام دارد تا حال که حامد کرزی حکومت میکند بسیار تحولات در افغانستان آمده است


 


 


 



افغانستان کشوریست که سه دهه جنگ را پشت سر گذشتانده است .د ر این مدت به کشور عزیز مان خسارات بسیاری رسیده است بسیاری از مردمان بیگانه به لباس برادری وارد افغانستان شده و به صفت دشمن به وطن مان غلبه میکردند به همین منوار وطن ما سی سال جنگ را به سختی تیر کرده


.


و حال نوبت این رسیده که به فعل افغانستان ببینیم که از کجا به کجا رسیده است واز آن زمان تا بحال چه خدماتی به افغانستان شده است,خوشبختانه کشور ما افغانستان بعد از سپری نمودن آن همه جنگ و بدبختی شاهد بسیاری موفقیعت ها بوده است و حال ما باید به آینده های نزدیک ونزدیکتر افغانستان بیندیشیم که چه ها صورت میگیرد و این وظیفه فرد فرد هموطنان عزیزمان است که به بهسازی افغانستان فکر کند


.


افغانستان کشوریست کوهستانی که چهار طرف آن خشکه است و در نیم کره شمالی در قلب آسیا موقعیت دارد, و در عین حال با شش کشور جهان هم سرحد میباشد طرف شمال آن: تاجکستان, ازبکستان, ترکمستان به طرف جنوب غرب آن ایران به طرف شرق آن چین موقعیت دارد


....


مساحت کلی افغانستان 65000 هزار کیلومتر است و تعداد نفوس آن 30


میلیون میباشد,و کشور عزیز ما در سال 1946 عضویت ملل متحد را بدست آورد.....


افغانستان داری 34 ولایت 365 ولسوالی , است و ولایت های بزرگ ومشهور افغانستان عبارتنداز: کابل, هرات, مزار شریف, قندهار, هلمند و. . .که پر نفوس ترین آن هرات و کم نفوس ترین آن زابل است


...


بزرگترین دریای آن دریای هلمند است که 1400 کیلومتر طول دارد, و یک بر سه حصه کشور ما را کوه ها تشکیل داده است که عبارتنداز: کوه هندوکش ,کوه بابا ,سیاه کوه ,سفید کوه ,کوه سپین غر ,کوه سلیمان...که هر کدام اهمیت خاص خود را دارا میباشد؛ وبندهای برق افغانستان عبارتنداز: بند برق نغلو, درونته, کجکی, پامیر وغیره که بزرگترین آن کجکی که در مزار شریف است میباشد



و در افغانستان با بیشتر از 30 زبان تکلم میشود که عبارتند از: دری, پشتو, ازبکی, هزاره گی, پشه ای, نورستانی, اشکاشمی, زیباکی, بلوچی, پراچی, براهوی,ترکمنی, عرب و. . . . که زبانهای رسمی آن دری و پشتو میباشد



باید همه ما دست به دست همدیگر داده سازنده افغانستان عزیز خود باشیم و بخاطر نا امنی کشور,کشور را ترک نکرده بلکه با نا امنی مبارزه کنیم تا یک افغانستان شگوفا و عاری از نا امنی ها داشته باشیم



نویسنده : هلینا صدیقی



About the author

160