دیدار رییس جمهور آمریکا با نخست وزیر انگلیس

Posted on at


رابطه بین کشورها از مهمترین موضوع های مورد بحث در روابط کشورها و رئیس جمهورهای آنها می باشد. آنها به روابط بسیار اهمیت میدهند و همیشه در تلاش اند که برای خود دوست ها و کشورهای همکار بیشریت بیابند. موفقیت های خود در این راستا را بسیار با اهمیت میشمارند و به آن بسیار بها میدهند.


کشورهای در جهان وجود داردند که دارای روابط تاریخی اند و از دیر باز باهم در ارتباط بوده اند و یا دارای فرهنگ, نژاد زبان  و یا مردم یکسانی اند که به اساس مسایل تاریخی به کشورهای متفاوت تقسیم شده اند. این کشورها از همه بیشتر علاقهمند گسترش همکاریهای خود اند و میخواهند که روابط خود را بیشتر بر این اساس بگسترانند.اگر در منطقه خود نگاه کنیم افغانستان نیز دارای چنین روابط است و با کشورهای چنین روانط و همخوانی های دارد. افغانستان عضو کشورهای فارسی زبان است که دربرگیرنده ایران, افغانستان و تاجیکستان می باشد و با استفاده از زبان در پی گسترش همگرایی خو است. از جانب دیگر امسال افغانستان میزبان جشن نوروز است که دربرگیرنده چندین کشور موجود در منطقه است و قرار است برای برگزاری این جشن ده ها رئیس جمهور, نخست وزیر و مقام های بلند رتبه کشورهای منطقه اشتراک کنند.


رئیس جمهور آمریکا در این ملاقات با خود با نخست وزیر آمریکا از این همه اشتراکاتیکه در بین این دو کشرو وجود دارد سخن به زبان می آورد و از اشتراکات فرهنگی, زبانی, اجتماعی, تاریخی و خانوادگی ایکه بین این کشور وجود دارد یاد آوری میکند و بر آنها تاکید میکند.


نخست وزیر انگلیس نیز با مطرح کردن موضوع های مانند اتحادیه اروپاه و نقش آن در بحران اکراین چالش هیا فرا روی آن و دیگر موضوع ها با رئیس جمهور ایالت متحده آمریکا سخن میراند و از روابط بین این دو کشور در مورد موضوع های متفاوت جهاین یاد میکند.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160