هدف از برگذاری انتخابات چیست؟

Posted on at


                                               


انتخابات کلمه است که هر شخص با شنیدن آن آینده خود را با رای خود در ذهنش تجسم میکند . اما آیا تا به حال درمورد این که هدف واقعی  از برگذاری انتخابات چیست آیا تنها هدف آن تعین آینده ما است فگر کردید ؟ شاید بعضی ها را تائید کنند که ما میخواهیم فقط با رای خود آینده خود را تعین کنیم و شاید هم این سخنانی که در مورد انتخابات درست باشد چون هر شخص خواهان یک آینده خوب برای خود و اعظای فامیلش میباشد و میداند که تنها راه ی  رسیدن به این هدف همانا انتخاب یک زعیم خوب برای  اداره امور صعی کشورش میباشد .انتخابات یکی از ماثرترین عوامل در تعین یک سرنوشت شگوفا برای تک تک از اعظای یک جامعه میباشد که این انتخابات به گونه های مختلف در هر کشور برگذار میشود وهمچنان به چندین بخش تقسیم است که انسان باید در تعین هر کدام آن توجه و دقت خاصی را بکار ببرد چون هر کدام شان در اصل خود یکی از راه های رسیدن به یک آسایش واقعی در بخش مربوطه خود دارا میباشد و هر انسان با رائ خود نه تنها آینده خود را رقم میزند بلکه با رائ خود آینده چند تن از همنوعان خود را نیز تعین میکند .اما از این حرف ها که بگذریم مهمترین مسئله مجود برای هر یک از ما تعین سرنوشت کشور و هموطنان عزیز مان میباشد چون در حال حاضر کشور عزیز ما نیاز جدی به رائ هر یک از ما دارد تا با رائ خود یک رهبر لایق و سزاوار را برای کشور  خود برای فرمانروای درست آن انتخاب نمایم تا بتواند آرزو های ما را برای کشور مان برآورده سازد و کشور ما را به سوی یک آینده روشن و زیبا رهبری کند تا از این طریق بتوانیم  هم یک کشور زیبا داشته باشیم و هم آینده خود را با رائ  خود رقم بزنیم .چون  مردم عزیز ما رنج ها و درد های زیادی را در زنده گی شان تحمل کده اند و آن سه ده جنکی که در کشور ما به وقوع پیوست کشور را مارا نسبتا ویران کرد و حال به یک باسازی کامل نیاز دارد .پس هموطنان گرامی بیاید با رای خود کشور خود را به سوی یک خوشتختی و رفا وافعی رهنمای کنیم تا لز این طریق توانسته باشیم خدمتی به وطن وهموطنان خود کرده باشیم چون انتخابات یعنی انتخاب کردن و انتخاب کردن یعنی برقراری امنیت تهداب گذاری تعلیم و تربیه معیاری رشد اقتصادی از بین بردن تبعیض حقوقی بین مردان وزنان از بین بردن عنعنات ورسوم های قبیلوی  ومهمترین آن از بین بردن جنک های داخلی و اجازه ندادن به کشور های همسایه به دخلات در امور کشور عزیز مان و کوتاه کردن دست افراط گران از این دیار کهن .بیاید افغانستان را با رای خود بسازیم و آن را به آنچه که لیاقتش را دارد برسانیم .


 


 


پس به امید انتخاب یک رهنمائ خوب برای رهنمائ این مهد تاریخ به سوی خوشبختی واقعی


 


 


 About the author

160