1919 استقلال افغانستان

Posted on atوطن عزیز ما افغانستان در 29 اسد سال 1919 میلادی استقلال خود را از انگلیس ها به دست آورد . و قابل ذکر است که استقلال افغانستان همزمان با استقلال جاپان بود اما این جای افسوس است که کشور ما نتوانسته است چنانکه آنها پیشرفت نموده اند ما نیز پیشرفت کنیم ولی به هر حال جای افتخاراست .که برادران افغان ما با جان فدای برای به دست آوردن استقلال کشور ما از هر چه داشتن گذشتن و علاوه بر این نیروی نظامی افغانها نسبت به انگلیس ها کمتر بود درحالی که انگلیس نیروی قوی جنگی و تجهیزات خوبی را در دست داشت اما مسلمانهای افغان با برادری و همراهی خداوند پاک مهربان توانستن که پیروز شوند و استقلال کشور خود را به دست آوردند و بخاطر این شجاعت و پیروزی افغانها همه ساله در کشور ما این روز تجلیل میشود.


در بعضی مناطق و یا از طرف مردم و یا هم دولت محافل ترتیب داده میشودوبخاطر این روزدر سرتاسر کشور رخصتی اعلام میشود و مردم اگثرا به وظایف خود نمی روند واین روز به تک تک افغانها است وهرگز هیچ افغانی این روز را فراموش نخواهد کرد . من به این که فرزند افغان هستم افتخار میکنم و کوشش میکنم که راه برادران و پدران خود خود را که در راه حفظ این خاک جان خود را داده اند ادامه دهم و هرگز برای برای دفاع از وطن خود از هیچ گونه تلاشی دریغ نکنم تا باشد که کشور ما همان گونه که با گرفتن استقلال خود از انگلیس در جهان غوغای بر پاه کرد. چنان پیشرفت کند که جهانیان را به شگفتی بیندازد به امید آن روز. About the author

morsaghadri

Student at AliSherNawaieSc in 12th Class.She Very Interest to Learn About Film Annex and She Want to Write Blog in Soon.

Subscribe 0
160