زن ، فرشته قرآنی

Posted on at


آن چه را که در قرآن مجید درباره زن میخوانیم یا احادیث و روایاتی که از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) آمده ، مقام و منزلت زن در اجتماع ، نه تنها از مرد کمتر نیست ، در بعضی موارد و مواقع از مرد نیز بالاتر میباشد که دانستن آن بسیار شگفت انگیز است .


بزرگترین حقی که دین مقدس اسلام با زنان بخشیده ، شخصیت انسانی او بوده و میدانیم بعضی ملل قدیم ، زن را پست تر از مرد میشمردند و حتی فلسفه و متفکرین آن زمان او را برزخ میان انسان و حیوان میپنداشتند و بسیاری از ادیان جاهلیت ، قائل به تساوی زن ومرد از نظر انسان بودن و از خمیره واحد آفریده شدن ، نمی دانستند


 اما قرآن ، بر این افکار غلط و ناروا را باطل دانسته و شخصیت انسانی زن را حق طبیعی او شناختزن مادر است ، زن دختر است ، زن خواهر است ، زن همسر است ...، زن موجود پاک سرشت خداوندی است که نباید آنرا کم شمرد . زمانیکه قرآن به مقام ، منزلت ، عزت ، شرافت ، محبت ، احساسات ، لطافت ، او احترام گذاشته و مهم شمرده است پس بیایید و همه ما که پیرو خدا و رسول ایشان هستیم ، به کتاب آسمانی خود قران و گفته های در آن عمل بکنیم و زن را والا شمریم ، در بین جامعه خود بر او ارزش قائل شویم .


در بعضی از جوامع امروزی منجمله افغانستان به اندازه که باید به یک زن حقش داده شود ، برعکس آن حق از او صلب شده است . باوجود اینکه افغانستان یک کشور اسلامی است اما باز هم در آن زن انواع شکنجه ها از سوی خوانواده ها میشود . و خیلی مشکلات دیگر که یک زن افغان میتواند داشته باشد ...


بیایید این جامعه خود را عاری از هرگونه بی عدالتی و ناحقی در برابر زنها کنیم . ما اگر بخواهیم میتوانیم ... اول باید از خود ، خوانواده ، دوستان ، اقوام ، و بلاخره همهانطور جامعه خود را نجات دهیم از این ناآگاهی و جاهلیت ...


و همچنین اینرا هم نباید فراموش کرد که خدایی هم هست وقتی او با همه عزمت و بزرگی اش مارا آفریده و زن را گرامی معرفی کرده در کتاب خود پس ما دیگر چرا منکر این حق و بزرگی اش شویم ....؟   فکر نکنم درکش برای کسی سخت باشد ... هست؟؟؟


 


(Af ~ Ah)About the author

160