رسم و رواج عروسی در افغانستان

Posted on at


 

 

حالا که سخن از عروسی به میان آمد بهتر است اول از خود ازدواج شروع کنیم تا به عروسی و شادی آن برسیم .

  • ازدواج: از آغاز پیدایش انسان ازدواج یکی از لازمه زندگی اجتماعی بشر محسوب می شده است و ایت سنت نسل به نسل بین انسان ها مطرح بوده و تا امروز به اشکال گوناگون رواج دارد و هیچ جامعه را چه در گذشته و چه در حال نمیتوان یافت کا ازدواج در بین آن نباشد .

چون طبیعی است که بدون ازدواج زندگی امکان پذیر نیست بیاییم ببینیم این سنت لایتغیر جامعه در افغانستان قهرمان به چه اساسی استوار است البته ازدواج در بین هر قوم قاعده و قانون خاصی دارد ولی در یک چیز تمامی اقوام افغانستان در مورد ازدواج وجوه مشترک دارند و آن مصارف کمر شکن ازدواج است.

 

و اما عروسی و شادی:

مصارف بی شماری در مراسم عروسی از سوی داماد صورت می گیرد خیلی کم داماد پیدا میشود که از پول قلین به گرو نرفته باشد که در غروسی قرضدار نشود این مصرف بسته گی به قلین دارد هر قدر قلین بالا بود مصارف عروسی هم به همان اندازه بالا و کمر شکن است . در افغانستان بهترین دختر و بهترین عروس کسی است که قلین اش بالا باشد تنها دختران این را افتخار نمیدانند بلکه پدران و مادران شان نیز در این باره کوتاه فکر تر از دختر خود هستند ولی در شهر ها وضعیت فرق میکند.

 

از نظر من این یک رسم خوشایند نیست . به فکر من بهترین دختر و بهترین عروس کسی است که از مصرف بی جا جلوگیری نماید و مصارف گذاف را مسولیت شوهر خود نداند چرا که در زندگی پول و مصرف بی جا خوشی نمیاورد بلکه باعث بی احترامی و دعوا بین زن و شوهر میگردد .

 

 

نویسنده: مرضیه سعیدAbout the author

marziasaeed

Hello, I am Marzia Saeed. I am 20 years old. Currently, attending the University of Jami, majoring in Islamic law (Sharia). I live in Herat, Afghanistan. The subjects that I like the most are Math, English, Art, and Dari. I am also interested in reading old stories; my courses consist…

Subscribe 0
160