افغانستان

Posted on at


افغانستان


    


افغانستان يگ كشور آسيايي بوده كه در قلب آسيا موقعيت دارد


و يگ كشور كوهستاني و زراعتي بوده كه چهار اطراف افغانستان را سلسله كوه ها احاطه كرده است


اگر تاريخ را در باره اي افغانستان مرور نمايم بعد از اشغال انگليس كه در سال 1919آزادي و اسقلال خود را از كشور بريتانيا گرفت از هر لحاظ هم از نگاه اقتصاد زراعت تعليم و تربيه و در تمامي عرصه هاي و زمينه هاي پيشرفت در همان نقطه اي اولي خود ايستاده استحالانكه جاپان و افغانيتان در يگ روز آزادي خود را بدست اوردندن ميتوان به طور مقايسوي نظري عميق و ژرفي به اوضاع اقتصادي و سياسي . واجتماعي هر دو دولت انداخت


اگر چه هر دو كشور اسيايي هستند و جاپان از لحاظ مساحتاز افغانستان كوچك تر است ولي باز هم كشور جاپان يكي از كشور هاي اول قدرت جهان شناخته ميشود .


كشور افغانستان داراي مساحت6500000 كيلو متر ميباشد و داراي اراضي سرسبز و قابل كشت و زراعت بوده و همچنان داراي دشت هاي پهناور و كوه هاي كه وجب به وجب انرا معادن غني احاطه نموده استولي بدبختانه در مدت حدودا 34 سال و يا بيشتر و يا كمتر تا كنون افغانستان در نقطه اي صفر همانطور در حالت خود باقي مانده است


و هيچ پيشرفت و انكشافي قابل توجع كه خود را مطرح جهان نموده نتوانسته است كه خود را به جهانيان بشناساند


اگرچه افغانستان داراي اماكن مقدس و تاريخي كه شهر ه اي جهاني داشته دارا ميباشد و همچنان افغانستان داراي 36 ولايت بوده كه ولايات بزرگ ان عبارت از شهر هاي بزرگ است مانندي هرات كابل قندهار و مزار شريف ميباشدهرات يكي از شهر هاي بزرگ و تاريخي و باستاني بوده كه زياد تر اماكن باريخي و مقدس در اين شهر موقعيت دارد.چون خواجه عبدله انصاري قلعه اختياردين گند گوهر شاد بيگم و چهار منار بزرگ و غول اسا و تاريخي كه در زمره اي عجايب جهان ثبت مي باشد .


ولايت كابل كه پايتخت اقفانستان بوده كه جمعيتي بي نهايت زيادي را دارا مي باشدو ولايت قندهار كه سر منشا زبان رسمي و دوم افغانستان يعني زبان پشتو بوده و همچنان مرقد پاك خرقه مباركه اي حضرت پيامبر اسلام در آن شهر موقعيت دارد


و همچنان در باره اي سبزيجات و ميوه جات آن بايد گفت كه اين كشور مملوع و سرشار از انواع و اقسام ميوه هاي تازه بوده است كه از جمله ميتوان انگور لعل هرا را نام گرفت و از انار قندهار و توت شمالي و ديگر غنا يم طبعي بحث زياد است در اين جا اكتفا مي نمايم .پايان


با تشکر


نویسنده: عمرزبیر حمیدیAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160