زمین های زراعتی افغانستان

Posted on at


نظر به برخی بر آورد های به اصطلاح بین الملی افغانستان دارای 14 میلیون هکتار زمین قابل کشت میباشد که گمان میرود نیمی از آن هم تا کنون زیر کشت نرفته است


.


زمین های زراعتی عموما در نواحی شمال، غرب و جنوب غرب قرار دارد.ولی به نسبت عدم آب کافی اکثر زمین ها به شوره زار مبدل شده است در حالیکه آن همه دریا ها را نام بردیم ولی آب آنها اکثرا بدون کدام استفاده از کشور خارج میشود


.


حاصلات افغانستان: در سرزمین افغانستان انواع و اقسام حبوبات و میوه جات رشد میکند و تقریبا تمامی حاصلاتی که در افغانستان به ثمر میرسد بطور طبیعی است از پرورش مصنوعی کود و دیگر اموراتی که امروز در جهان جهت به ثمر رساندن حبوبات و میوه ها به کار گرفته میشود


 


درافغانستان به چشم نمی خورد وهنوز هم زراعت افغانستان به همان سیستم قرون اولیه زنده گی انسان ها است تخم را می پاشند و به امید باران می نشینند تا خدا چه میکند با آن هم در افغانستان به صورت نیمه کامل حبوبات رشد میکند مانند: گندم، جو، جواری، ارزن، مشنگ، باقلی، نخود، عدس، جو، ماش، برنج، کنجد، پنبه و آفتاب گردان در تمامی نقاط آن کاشته میشود که البته هر کدام جای مشخصی دارد مثلا برنج عموما در نواحی شمال زرع می شود، مشنگ و باقلی، جواری و نیشکر عموما در نواحی مرکزی، جنوبی و شرقی کاشته می شود


.


انواع و اقسام سبزی ها در افغانستان کاشته می شود که معروف ترین آن ها عبارت از: کچالو، لبلبو، زردک، شلغم، پیاز، گشنیز، گندنه، پالک، کاهو، کرم، گلپی، بادنجان رومی، بادنجان سیاه، بامیه، مرچ سرخ و مرچ سیاه و ... همچنان خربوزه، تربوز، بادرنگ، تره ... به میزان زیادی کاشته می شود


.


گذشته از این انواع میوه ها در سراسر افغانستان یافت میشود از قبیل انار، سیب، زرد آلو، انواع آلو، شفتالو، بهی، ناک، نارنج، مالته، سنتره، لیمو، جوز، پسته، بادام، جلغوزه، سنجد، تغدانه، انگور، چها مغز، انجیر و...مریم اکبریAbout the author

maryamakbary

Maryam akbary was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She is interested in Computer, reading and writing.

Subscribe 0
160