ازدواج های پیش از وقت و اجباری

Posted on at


افغانسان کشوری است,که در هر نقطه ی آن مردمانی با عزت و دارای عنعنات پسندیده و نا پسند زنده گی میکنند.متاسفانه یکی از عنعنات نا پسند طوری که در کشور ما ریشه یافته است که معضلاتی را برای جامعه خلق نموده اند.یکی از عنعنات نا پسند ازدواج های پیش از وقت و اجباری است,که بزرگان خانواده به نام پدر یا برادر دختران یا خواهران خود را در سن کودکی به زور به ازدواج مجبور میسازند.


به اشخاصی میدهند که تفاوت سنی زیاد دارند و یا زمانی که باردار میشوند در زمان ولادت طفل جان شیرین خویش را از دست داده و به چنگال مرگ گرفتار میشوند.دخترانی که جز بازی های کودکانه چیزدیگری نمیفهمند.و یا دختران بسیار دیگری هستند که در اثر آزار و اذیت بسیار شوهر خویش و زنده گی تیره و تاریک خود دست به خود کشی زده و یا هم برخی از این زنان از بعد از ازدواج با از دست دادن یک تعداد از اعضای بدن خویش توسط شوهرشان روز به روز افسرده تر میشوند و سرانجام مجبور به برخی از کارهای نا گوار میگردند.در حالی که قانون مدنی افغانستان سن معینی ر ا برای دختران تعیین نموده است تا در آن سن به خانه ی شوهر روانه شوند.طوری که روزانه شاهد تبلیغات و برنامه های مفید زیادی هستیم که از طریق رسانه ها به نشر رسیده تا مردم به خصوص والدین را به این موضوع آگاه سازند.خوشبختانه در کشورمان با بلند رفتن سطح علمی و تحصیلی جامعه ی مان گراف خشونت علیه زنان به شکل کم رنگ شده و مردم روز به روز به این موضوع حساسیت زیادتری نشان میدهند که ازداوج های اجباری عاقبتی نداشته و نباید آن را بالای دختران خویش بقبولانند.براساس ماده ی 70 قانون مدنی افغانستان زیبا سن قانونی برای دختران شانزده ساله گی است و براساس ماده ی 71 قانون مدنی افغانستان هیچ دختری را نباید به زور و اجبار به خانه ی بخت فرستاد.تا هیچ وقت شاهد مرگ و میر مادران در حین تولد و از همه مهمتر خودکشی های زنان نباشیم.


بگذارند دختران با ذهن آرام به درس و تحصیل بپردازند زیرا دارای ذهن های خلاق و زیبایی میباشند شاید روزی همین دخترانی که خشونت های زیادی بالایشان انجام میدهند بهترین های کشورمان باشند و آینده ساز این مرز و بوم شوند.به امید موفقیت,خوشبختی,پیروزی,کامیابی تمام زنان و دختران با شهامت افغان


برای خواندن مطالب قبلی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool 


گیسو پیمانAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 923
160