آرزوهای جوانان افغا نستان

Posted on at


از اولین روز آغاز تحصیل یک کودک در مکتب بعد از معرفی خود فورا از او در باره آرزویش و اینکه در آ ینده می خواهد چکار کند پر سیده می شود . با این آرزو سالها را در آ موختن تحصیل سپری می کند


.


و این کودک کنجکاو و جستجو که با تمام آرزو های کوچک و بزرگ خود دریچه ای در افکار آینده خود باز میکند. و با اشتیاق به آینده می نگرد. ودر روزی که می خواهد به آرزو های خود از این دریچه نگاه کند


 مشکلاتی را که شاید مانع رسیدن به آرزوهای او شود را نمی بیند و اینکه شاید دست و پنجه نرم کردن با این مشکلات کار بسیار دشوار باشد و هر انسان در زندگی دارای آرزوهای گو ناگون می با شد و این آرزوها نظر به مکان زمان سین و حتی قشر دختر و پسر تا حدی متغییر و متفاوت است در مجموع اگر به آرزوهای جوانان افغان بصورت اجمالی نظر اندازیم مشاهده می کنیم


.


که هر جوان افغان متعد و تحصیل کرده آرامی و امنیت آبادی و تمدن میهن خویش را در صدر آرزوهای خود قرار می دهد


.


و آرزودارد که با امنیت کامل از تمام نقاط دیدنی و تفریحی وطن خود بازدید و از قشرهای مختلف شهر نشین تا روستا نشین و از عادات و رسوم و عنعناتشان دیدن و با خبریت داشته باشد


.


دیگر اینکه زمینه علم و ادب و همچنین پیشرفت صنعت و تکنالوژی در کشور شگوفا باشد . و هر جوان بتواند با خیال راحت تحصیل خود را بالاتر از لیسانس در سطع ماستری و دکترا بر ساند و در آغوش گرم خانواده زندگی مرفه ای داشته و با اخلاق نیک انسانی و اسلامی توانایی تشکیل خانواده جدید را اکمال نماید


.


((به امیدو آرزوی افغانستان مرفه آزاد آباد و سر بلند ))About the author

morsaghadri

Student at AliSherNawaieSc in 12th Class.She Very Interest to Learn About Film Annex and She Want to Write Blog in Soon.

Subscribe 0
160