قسمت اخیر دو روز پی در پی

Posted on at


قسمت اخیر دو روز پی در پی
سرانجام 8 ثور فرا رسید انتظار مردم پایان یافت با پایان انتظار امیدواری مردم نیز پایان یافت جنگ های تنظیمی آغاز نارضایتی مردم از مجاهدین .
اینبار شهر نشینان آواره گردیدند سلسله مهاجرت های آغاز شد .


 


ابتدا نبود برق و آب و سلسله راکت پراگنی و شلیک مرمی در شهر کابل بخصوص در مکروریان بیشتراز هر جای دیگر محسوس بود.
آهسته آهسته دامنه جنگ گسترش یافت سلسله تنظیمی قومی گراف صعودی خود را طی می کرد ،کسی بنام تاجک ، کسی بنام هزاره و کسی هم بنام پشتون قربانی این زد و بند ها شدند زیر زمینی ها همه انسان های بی گناه و به خون غلطیده را در آغوش می کشید. کسی با میخ کوبیده می شد ، کسی در روغن رقص مرده را به تجربه می نشست.


الهی من نمی دانم به علم خود تو می دانی 


 


جنگ های ذات البینی سبب شد تا آب بیشتر از هروقت دیگر آب در آسیاب دشمنریخته شود. کشور های که همیشه به افغانستان چشم طمع داشتند این فرصت را مناسب دانسته آب را بیشتر خت ساخته و به ماهی گرفتن پرداختند و تنظیم طالبان را ایجاد و به تقویت آن پرداختند.
افسانه های گوناگون در مورد طالبان سینه به سینه انتقال می یافت بالاخره زمان آن فرا رسید تا طالبان کشور را تسخیر و دوره سیاه پا به عرصه وجود گذاردو مردم افغانستان بیشتر از هروقت دیگرتیره روز شوند.
در دوره زمامداری طالبان زنان فرصت رفتن به وظیفه و خارج شدن از منزل را بدون محرم شرعی از دست دادند مردان اختیار ریش خود را نداشتند ضرب المثل مشهور که (ریش از من واکش از دیگران ).
روزانه صدها نفر زیر شلاق طالبان نعره می کشیدند ،امر بالمعروف نهی عن المنکر وظیفه بررسی و اندازهگیری ریش مردان و بازرسی از نماز و آیات قرآنی را داشت سرپیچی از اوامر آنان گناه کبیره محسوب می گردید.


 سرانجام 11 سپتمبر ، حمله بر مرکز تجارتی نیویارک آغاز سرنگونی طالبان را به مردم افغانستان نوید داد کشته شدن احمد شاه مسعود فرصت را برای جامعه جهانی داد تا باعملیات مشترک جبهه مقاومت دست بکار گردند بم افگن های ( اف 16) بر فراز آسمان کابل به پرواز درامدند پس از چندی بدون کدام فیر زمینی طالبان کابل را ترک و مردم بار دیگری آزادی را به نظاره نشستند . 


یکبار دیگر صدای نوای موسیقی گوش های مردم را به نوازش گرفت ، به زودی ریش ها تراشیده شد و تعداد از زنان چادر وبرقه هااز سر دور ساختند ، مکاتب و دانشگاه ها آغاز گردید ، زنان دوباره به آزادی دست یافتند .
در این دوره در پهلوی سایر پیشرفت ها رسانه ها درخشش چشمگیری را به تجربه گرفتند ،آزادی بیان ، باز شدن دوباره مکاتب ، دانشگاه ها بروی دختران و برگشت دوباره زنان بسوی ادارات همه و همه دست آورد های بیشتر از یک دهه اخیر به حساب می آید.
پس از مدتی مردم افغانستان اولین دور انتخابات ریاست جمهوری را به تجربه گرفتند .بعد از سپری شدن دور اول دومین دور انتخابات سپری شد تعداد راضی ،عدۀ ناراض و شماری هم با سکوت این دوره را سپری نمودند .
کشته شدن اسامه بن لادن و بسیاری از رهروانش ونیز امضای قراردادهای اقتصادی و کمک های جامعه جهانی از دست آوردهای بزرگ این دوره به شمار می رود.
اکنون مردم افغانستان دور دیگر انتخابات را سپری  نمودند.


 


با آنکه نتایج ابتدایی اعلام گردیده، اما مردم انتظار اعلام دور نهایی را دارند .
دیده شود این بار با انتخاب ریس جمهور جدید سرنوشت مردم چگونه رقم خواهد خورد.About the author

160