رشوه خواری علنی

Posted on at


روز گذشته برای تمدید پاسپورت به ریاست پاسپورت مراجعه کردم، تغییر سیستم انجام کار مراجعین و رسیدگی به مشکلات آنها مرا نسبت به آینده این کشور خوشبین کرد، چرا که قبلا پروسه دریافت یا تمدید پاسپورت بسیار مشکل بود، اول باید عریضه را می دادی و در شعب مختلف عریضه امضا می شود و پس از آن باید به شعبه ای مراجعه می کردیم تا ورقه پرداخت وجه نقد به آن ضمیمه می شد و بعد از آن پول به بانک پرداخت می شود فردای آن روز می توانستیم پاسپورت را دریافت کنیم


.


اما امسال تمام مسئولین شعب مختلف گرد یک میز بزرگ می نشینند، و یکی پس از دیگری به کار رسیدگی می نمایند، من دیروز عریضه ام را تحویل دادم و روی چوکی منتظر ماندم، بعد از نیم ساعت عریضه ام با برگه پرداخت پول که به آن ضمیمه شده بود را دریافت نمودم، پول مورد نظر را پرداخت کردم و بعد از تحویل رسید پول یک قطعه عکس و پاسپورت کارم تمام شد. و جالب اینجاست که بعد از ظهر همان روز پاسپورتم را دریافت کردم.


از همین جا از تغییر عملکرد و شیوه کاری این ریاست تشکری می کنم و امیدوارم که تمام ادارات و بخش های دولتی به همین منوال کار مراجعین را انجام دهند.  چیزی که باعث رنجش من در روز گذشته شد این بود که کارمندان د افغانستان بانک زمان دریافت وجه نقد مورد نظر 30 افغانی بیشتر از پول تعیین شده دریافت می کردند


.


وقتی بعضی از افراد می پرسیند که چرا 30 افغانی بیشتر دریافت می کنید جواب می دادند این پول سره میاشت هست ومردم هم چیزی نمی گفتند. این کار آنها رشوه گیری علنی بوده و بد نام کردن سره میاشت را در بر خواهد داشت، چرا که مردم چنین گمان می کنند سره میاشت برای کمک به مردم بیمار قلبی از آنان پول زور می گیرند.


فرض کنیم روزانه حداقل 200 نفر به این بانک مراجعه کنند هر چند که ازدحام مراجعین بیش از 500 نفر در روز هست در این صورت روزی 6000 افغانی و به عبارتی در ماه 120000 افغانی رشوه می گیرند، این مبلغ تنها برای مراجعین پاسپورت می باشد و معلوم نیست که مراجعین دریافت جواز سیر، گواهی نامه و دریافت سایر مدارک دولتی چقدر رشوه پرداخت میکنند.


نمی دانم این مردم چطور در روز روشن و علنا به دریافت مال حرام و رشوت اقدام می کنند؟ و چطور این پول ها را صرف خورد و خوراک زن و اولادشان می نمایند؟ مگر این مردم نمی دانند رشوه  حرام هست و پیامدهای ناگواری در پی دارد. رشوه که در قرآن دهنده  و گیرنده آن مورد انتقاد قرار گرفته اند. 


معلوم نیست که در این کشور چقدر رشوه های پنهانی پرداخت و دریافت می شود که کسی از آن با خبر نیست امیدوارم که این عمل ناشایست به زودی از جامعه محو شود و آرام آرام به سوی کشوری عاری از فساد پیش برویم.. About the author

MasoomaIbrahimi-pouya

my name is masooma I was born on 22 Nov 1983 I have several years experience in media (cinema, TV, radio) I am a writer (short film, drama radio, spot, TV program and ...) Art is my second job! I graduated Kabul economy faculty and now I study business management…

Subscribe 0
160