مصاحبه با لیــدا کریمــی استـاد و آمر دیپــارتمنت کمپیــوتر در انیستیتـــیوت تکنـــالوژی افغـــان

Posted on at


لیدا کریمی دختر خانمی که در ناحیه باغ علیمردان شهر کابل در یم خانواده روشن فکر به دنیا آمد ، دوران کودکی اش را در کانون گرم خانواده با هزاران خوشی سپری کرده است، اما .... سدای دلخراش راکت ها، آتش سوزی ها و بیچاره گی هایی که از عقب کلکین خانه شان تماشا میکردند یگانه دلیلی بود که خانواده آنها همانند هزاران خانواده های دیگر افغان مجبور به ترک دیار به کشور پاکستان شدند. و در همانجا به درس و تحصیل خود ادامه داد تا زمانیکه آبادی و آرامی و فضای صلح دوباره در وطن هویدا گردید و آنها باز به وطن خود برگشته و ادامه تحصیل دادند.تا اینکه از رشته دلخواه شان رشته کیپیوتر ساینس پوهنځی علوم طبیعی فارغ گردید و فعلا در انستیتیوت تکنالوژی افغان در بخش وب دیزاینینگ ایفای وظیفه میکند. خانم لیدا مسلک استادی را بنا به خواست و علاقه خود و اینکه این یک وظیفه بسیار وقدسی است انتخاب کرده است زیرا با این وظیفه به حدیث پیغمبر (ص) که فرموده است : بهشت از آنی کسی است که از علم خود به دیگران نیز بیاموزد ، عملی کرده است.


لیدا کار خود را بسیار دوست دارد و هیچ گاه نمی خواهد شغل اش را در قبال مادیات و یا کار دیگر مبادله کند. و هیچ گونه فشارهای فامیلی برای جرای وظیفه اش ندارد ولی میگوید : فشار های جامعه برای یک دختر خان افغان در جامعه کنونی ما بسیار است که جتی باعث مس شود خیلی ها از کار و وظیفه منصرف شوند و در خانه خانه نشین شوند ؛ از جمله نبود امنیت درست – عدم موجودیت روابط اجتماعی درست مخصوصآ در قبال خانم ها – عدم موجودیت زمینه های کاری و آموزشی درست برای خانم ها و جوانان این مملکت.خانم کریمی در رابطه با سهولت های تعلیمی چنین میگوید:


شرایط تدریس وآموزش در مجموع در سطح افغانستان برای خانم ها خیلی محدود است در قسمت مراکز آموزشی یک سلسله سهولت های ایجاد شده است اما در قسمت کاریابی که مشکل اساسی هر جوان است هیچ کاری صورت نگرفته که عامل اصلی گمراهی جوانان نیز بی کاری و نداشتن اقتصاد درست است – چون اساس و بنیاد اساسی یک نهاد – خانواده – و بلاخره اساس یک مملکت مترقی را اقتصاد تشکیل میدهد. خانم لیدا استفاده از سایت های اجتماعی را بسیار مؤثر میداند زیرا میتوان از طریق آنها از خبرهای روز افغنستان و جهان باخبر شد و نظریات علمی خود را با دیگران شریک ساخت و هم چنان از علم و دانسته های دیگران نیز میتوان مستفید شد به همین دلیل از فسیبوک و تویتر بیشتر استفاده میکند و موضوعات درسی اش را برای شاگردانش به اشتراک میگذارد.


وی دوست دارد به اولین کشوری که سفر میکند ، کشور عربستان سعودی برای اداء حج شریف باشد.


به نویسندگی علاقه بسیار دارد و تا اکنون چندین داستان نوشته است.


سخن هایی چند از خانم لیدا کریمی:


من لیدا کریمی دختری آرام و علم طلب، در زندگی ام اهداف بسیار مهم و والایی دارد اول : اولتر کسب رضایت و خشنودی خداوند متعال- حفظ حرمت و رضای والدین گرامی ام که بیشتر از همه دوست شان دارم –در قدم سوم داشتن یک زندگی متوسط و با عفت درجامعه اسلامی و فضای صلح و صمیمیت در کنار خانواده ام در رابطه با مسلک ام----انجام وظیفه و مسولیت ام بطور صادقانه - بلند بردن سطح دانش محصلان به امید اینکه روزی افغانستان خود کفا شود – در عرصه تکنالوژی – در عرصه طبابت- در عرصه استخراج و بلاخره در تمامی عرصه افغانها فعالیت کند – در آرزوی روزی که دیگر محتاج کشور های خارجی نباشیممن منحیث یک جوان افغان از دولتم میخواهم اینکه از همه اولتر زمینه کار را برای جوانان مساعد نماید زیرا عامل این همه گمراهی جوانان و عقب مانی- عدم موجودیت اقصاد درست است در قدم دوم تا حدالامکان مراکز بیشتری تعلیمی را در نقاط مختف افغانستان به راه بیندازند اما نه بشکل سرمایه گذاری چون مردم افغانستان اکثر شان فعلا در فقر بسر میبرند طور مثال یک مآمور که درامد ماهانه اش 5000 افغانی است چطور میتواند فرزندش را که در پوهنتون راه نیافته است در یکی از نهاد های تعلیمی و تحصیلی شخصی شامل نماید. و من منحیث استاد آینده افغانستان را مثبت پیشبینی میکنم ....اما در صورتیکه ما همه افغانها به اتفاق هم دست به دست هم داده و صادقانه مسولیت های وجدانی و انسانی خویش را انجام دهیم یعنی تا زمانیکه صادقانه خود ما در قبال وطن احساس مسولیت نکنیم هیچ کسی افغانستان را آباد نخواهد توانست.


و در اخیر میخواهم از شرکت افغان سیتادل و فیلم انکس و هم چنان پروژه وامن انکس تشکری کنم زیرا : قسمیکه معلومات حاصل نموده ام این بهترین نهاد است که برای نسل جوان و باالعموم برای تبارز استعداد های نهان و تبادل افکار شان زمینه را مساعد نموده است از نظر من این نهاد پیشرفت هاو موفقیت های پایان نا پذیری را پیشرو خواهد داشت.


وامن انکس.About the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 0
160